28/8 Lunchseminarium tema omlokalisering

Lokala omställningsmedel handlar om att arbeta proaktivt. Medlen används på flera olika sätt och har även använts av myndigheter i samband med omlokalisering. Under lunchseminariet möter ni representanter från Trygghetsstiftelsen och får utbyta erfarenheter med andra myndigheter.

Trygghetsstiftelsen kommer under seminariet att informera om de nya möjligheter till stöd som parterna kommit överens om gällande omlokalisering.

Datum och tid: 28 augusti kl 11:30 - 13:00 

Plats: Stockholm, centralt, lokal meddelas senare

Målgrupp: Arbetsgivar- och fackliga representanter från myndigheter med omlokaliseringsbeslut