Faktablad och blanketter

För avtal om omställning.

Här kan du som arbetsgivare ladda ner blanketter som du behöver fylla i.

Här finns även de faktablad vi ger våra kunder när de träffar oss på planeringssamtal. Faktabladen beskriver vilken typ av stöd som Trygghetsstiftelsen kan ge. Stödet ser olika ut beroende på medarbetarens anställningsform och längden på anställningen.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp