Hur går det till?

Avtal om lokala omställningsmedel är ett processavtal. Det innehåller fyra delar: förberedelse, lokalt avtal, genomförande och uppföljning.

Läs mer nedan och ta del av Kriminalvårdens och Polismyndighetens erfarenheter från när de tog fram sina nya avtal under 2018 och 2019. Längre ned på sidan beskriver vi kortfattat processen men du hittar även information i skriften Att ligga steget före - nya omställningsavtal för staten eller på Arbetsgivarverkets webbplats där avtal om lokala omställningsmedel och förtydliganden från de centrala parterna finns.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp