Hur går det till?

Avtal om lokala omställningsmedel är ett processavtal. Det innehåller fyra delar: förberedelse, lokalt avtal, genomförande och uppföljning.

Nedan följer en kort bekrivning av processen. Mer information hittar du i skriften Att ligga steget före - nya omställningsavtal för staten eller på Arbetsgivarverkets hemsida där avtal om lokala omställningsmedel och förtydliganden från de centrala parterna finns.

Vi ordnar aktiviteter som ger er verktyg och erfarenheter i arbetet. Du hittar våra aktiviteter här.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp