Hur gör andra?

Många efterfrågar information om hur andra arbetar med sina lokala omställningsmedel. Det kan handla både om processen och om vad medlen används till. Här kan du ta del av hur andra myndigheter gör.

Livsmedelsverkets omställningsresa
På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt.
Läs mer
Parterna vill se proaktiva insatser
Arbetsgivarverket, Saco-S, och OFR/S,P,O var på plats på Trygghetsstiftelsen inspirationsdag. Parterna svarade på en rad frågor om varför och hur man ska använda de lokala omställningsmedlen.
Läs mer
Polismyndigheten fångar utvecklingsbehov i nytt avtal
Polismyndigheten avsätter under 2018 drygt 30 miljoner kronor av lokala omställningsmedel till utvecklingsprojekt på region- och avdelningsnivå.
Läs mer
Sverige bäst i världen på omställning
I ett internationellt perspektiv är Sverige världsbäst på omställning. Det visar en stor undersökning från OECD. Det beror i sin tur på att de svenska omställningsavtalen är effektiva, permanenta och flexibla, enligt Lars Walter.
Läs mer
Medarbetare måste förstå varför de ska utvecklas
I den bästa av världar går verksamhetens och medarbetarnas utveckling hand i hand. Det är också en av grundtankarna med lokala omställningsmedel. –Att utveckla de befintliga medarbetarna borde vara huvudalternativet för all kompetensförsörjning, sade...
Läs mer
Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp