Så här stöttar Trygghetsstiftelsen

Vi sprider kunskap, inspirerar och bjuder in till seminarier för arbetsgivare och fackliga representanter.

9 av 10 deltagare är nöjda med seminariet 

Våra utvärderingar visar att 9 av 10 deltagare tycker att våra seminarier under våren 2019 har varit mycket/ganska bra och att nästan 4 av 5 deltagare upplever att våra aktiviteter bidrar med mycket stor/ganska stor nytta i deras arbete med lokala omställningsmedel.

Vill du att vi arrangerar ett seminarium nära dig? Kanske samarbetar du redan med flera myndigheter i din region och vill anordna ett seminarium ihop med dem. Hör av dig så ordnar vi det.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp