Vad är omställning?

”I sammanhang där man pratar omställning nämns ofta begrepp som ”omvärld”, ”teknik”, ”kunskap” samt ”intern organisation”.”

Att världen ändrar sig allt snabbare råder inget tvivel om. Relevanta verksamheter är de som har förmågan att se de snabba förändringarna i omvärlden som en källa till sin egen förnyelse. 

Flera vägar till omställning

Omställning innebär att utveckla en förmåga att hantera snabba förändringar, men också att arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling. På kort och på lång sikt. 

Det är därför avtal om lokala omställningsmedel har tillkommit. Avtalet gör det möjligt för arbetsgivare och fackliga parter att gemensamt ta ansvar för att möta den snabba förändringstakten i arbetslivet genom proaktivt omställningsarbete.

Kort om avtal om lokala omställningsmedel 

  • Avtal om lokala omställningsmedel är ett processavtal i fyra delar. 
  • Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel.
  • Syftet med de lokala omställningsmedlen är att stödja verksamheten och utveckla individen.
  • Pengarna kan exempelvis användas för långsiktig kompetensutveckling eller till att öka de anställdas förutsättningar för ett längre arbetsliv.
  • De lokala omställningsmedlen stödjer arbetslinjen och ett långt arbetsliv.

Läs mer om Avtal om lokala omställningsmedel på Arbetsgivarverkets webbplats 

Hur definierar er verksamhet omställning?

Proaktiv omställning kan exempelvis handla om att skapa eller bibehålla en arbetstagares anställningsbarhet, eller på annat sätt öka förutsättningarna för ett längre arbetsliv.

En studie som Trygghetsstiftelsen har låtit göra om lokala omställningsmedel visar dock att myndigheter definierar proaktiv omställning på mycket olika sätt vilket får konsekvenser för användningen av medlen. Ett viktigt steg i arbetet med lokala omställningsmedel är därför att definiera vad omställning betyder och hur medlen ska användas.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp