Vad betyder omställning för dig?

Magnus Furuholm, ordförande ST, Örebro universitet svarar på frågan

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten/organisationen och dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats. Omställning i ett proaktivt syfte kan handla om helt andra saker. Vi har ställt frågan till flera olika personer - undrar hur andra svarade? Du hittar deras svar här.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp