Vad betyder omställning för dig?

Niklas Eldholm, Frivårdsinspektör, Saco-S, Kriminalvården

Kriminalvården har valt att kalla sina lokala omställningsmedel för förändringsbidrag och bland annat tagit fram en intern informationsfilm för att sprida kunskapen om vad medlen är och hur de kan användas. De har under 2019 förhandlat fram ett nytt avtal. Läs mer om detta nedan.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp