Vad betyder omställning för dig?

Pär Olofsson, tf komptensförsörjningschef på Läkemedelsverket.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp