Vad betyder omställning för dig, Britta Lejon?

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten eller den organisation du arbetar i eller dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats men omställning i ett proaktivt syfte handlar ofta om helt andra saker.

Vi har ställt frågan till flera olika personer. Så här svarar Britta Lejon, förbundsordförande i ST och vice ordförande i Trygghetsstiftelsens styrelse.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp