Vad betyder omställning för dig?

Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets program för Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv ska bidra till en positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor.

Genom programmet Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Det görs genom att värna om det partsgemensamma - arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. De tjänster som erbjuds är utvecklade tillsammans med statliga verksamheter och centralt förankrade inom det statliga verksamhetsområdet. Tjänsterna är kostnadsfria.

Under hösten 2019 kan du träffa representanter för Hållbart arbetsliv och Lokala omställningsmedel gemensamt. Du kan läsa mer och anmäla dig på webbplatserna för Hållbart arbetsliv eller lokala omställningsmedel

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp