Vad betyder omställning för dig?

Eva Andersson, HR chef Livsmedelsverket

På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt - Effektiva team. Livsmedelsverket beskriver arbetet fram till dagens teambaserade organisation som en resa från singlar till samverkande grupper.

Partsrådets program för Hållbart Arbetsliv erbjuder stöd till myndigheterna i deras arbete med Effektiva team.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp