Vad betyder omställning för dig?

Eva-Lotta Krook, arbetar som rådgivare Trygghetsstiftelsen.

Hon har också ett särskilt uppdrag att arbeta med att stötta lokala parter i arbetet med de lokala omställningsmedlen. Eva-Lotta ser och arbetar med hela omställningskedjan. Från det proaktiva omställningsarbetet på myndigheterna lokalt till att stötta individer som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp