Vad betyder omställning för dig?

Maria Wigenius Sjöberg, HR partner Livsmedelsverket

På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt - Effektiva team. Livsmedelsverket beskriver arbetet fram till dagens teambaserade orgasniation som en resa från singlar till samverkande grupper.

Maria arbetar genom Partsrådets program för Hållbart Arbetsliv med att stödja myndigheter i deras arbete med Effektiva team.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp