Vad betyder omställning för dig?

Roger Vilhelmsson är chefsekonom på Arbetsgivarverket och har skrivit rapporten Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken.

I rapporten har Arbetsgivarverket försökt identifiera några av de områden där den nya tekniken och digitaliseringen gör att de statliga arbetsgivarna bör anpassa arbetsgivarpolitiken för att utveckla kompetensförsörjningen och leverera en effektiv verksamhet. Rapporten har som avsikt att tjäna som ett underlag för diskussion kring den framtida arbetsgivarpolitiken. 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp