Lokala omställningsmedel

Lokala omställningsmedel ger de statliga myndigheterna en unik möjlighet att möta arbetslivets snabba förändringstakt. Varje år öronmärks medel för att finansiera ett proaktivt omställningsarbete som både utvecklar verksamheten och medarbetarna.

Att ställa om handlar om att vara beredd på utveckling

Omställning är ett ord som uppfattas olika. Tidigare har omställning ofta handlat om att undvika en uppsägningssituation. Idag handlar det mer om att arbeta kontinuerligt, förebyggande och strategiskt med kompetensutveckling på lång sikt. Men omställning handlar också om att vara beredd på snabba förändringar - och när de kommer är det viktigt att kunna möta dem. Både som individ och organisation. Här kan lokala omställningsmedel möjliggöra åtgärder och aktiviteter som stöttar verksamheten och medarbetarna i det arbetet.

Avtal om lokala omställningsmedel är:

  •  Ett processavtal.
  • 0,3 procent av lönesumman öronmärks till lokala omställningsmedel.
  •  Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.
  • Bygger på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.
  • Stödjer arbetslinjen och ett långt arbetsliv.
  • Stödjer verksamheten och utveckla individen.