Nina RMV

Följ Rättsmedicinalverket

Det var dags att ta ett omtag kring de omställningsmedel som hade samlats på hög hos Rättsmedicinalverket.  Här kommer du att kunna följa deras spännande resa, från en önskan att använda medlen på ett bättre sätt till ett färdigt avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga parterna och så småningom till att de är igång och genomför olika aktiviteter.