I samarbete med Opodden

Vill du veta mer om hur vi får en hållbar arbetsmarknad? Eller mer kunskap om omställning? Eller bara lyssna till intressanta diskussioner kring arbetsmarknaden och villkoren där - då är Opodden något för dig!

Ylva Disheden
Krångla inte till det! Så framtidssäkrar du organisation och medarbetare.
Möt föreläsaren och författaren Magnus Anttila och Ylva Disheden, områdesansvarig för lokala utvecklingsmedel på Trygghetsstiftelsen.
Läs mer