Datum

10
sep

Tid

15:00 - 16:00

Ort

Stockholm

Typ

Seminarie

NYTT DATUM 23 OKTOBER - Hållbart arbetsliv och lokala omställningsmedel

Omställning pågår hela tiden och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta utmaningarna. 2015 kom avtal om lokala omställningsmedel och 2017 inrättades Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv.

Datumet är flyttat. Du är välkommen att anmäla dig.