Fullbokat

Datum

24
mar

Tid

13:00 - 14:00

Typ

Webinarie

Att synliggöra och analysera omställningsbehov

Nyckeln är inte att skapa nya processer utan att ta tillvara de vi  har. Att koppla samman omställningsarbetet med befintlig verksamhetsplanering och kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning – vägen till ett proaktivt omställningsarbete

 Webbinariet fokuserar på hur vi kan använda kompetensförsörjningen som ett tydligare verktyg i omställningsarbetet och omställningsbehovet som en tydligare utgångspunkt i kompetensförsörjningen. Idén är att skapa bättre förutsättningar för att uppnå syftet med omställningsmedlen, dvs att ”stödja verksamhetens utveckling och arbetstagarens omställning, i linje med denna – och därmed minska risken för uppsägning pga förändringar och omstrukturering”.

Förmågan att ställa om blir allt viktigare – såväl hos verksamheter som hos individer. Kompetensförsörjningen borde vara ett centralt stöd för att möta denna utmaning. Vi behöver bli bättre på att använda kompetensförsörjningen aktivt som ett tydligare stöd i omställningsarbetet. Att synliggöra, analysera och skapa samsyn kring omställningsbehoven blir en förutsättning för att myndigheten ska kunna möta och anpassa sig till de utmaningar den står inför. De lokala omställningsmedlen kan bidra i en sådan utveckling.

”En effektiv omställning tar utgångspunkt i myndighetens verksamhetsplan/strategier och stödjer medarbetarna att utvecklas i linje med verksamhetens behov”  Magnus Anttila

Föreläsare Magnus Anttila, författare, konsult och specialist på kompetens- och verksamhetsutveckling har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Han har stor erfarenhet av att arbeta med myndigheter och myndigheternas speciella förutsättningar.

Målgrupp:  De av er som har uppdraget att arbeta med lokala omställningsmedel och framför allt ta fram det lokala avtalet, följa upp och utvärdera. Du arbetar kanske som HR-/förhandlingschef, HR-specialist, central samordnare för lokala omställningsmedel eller facklig ordförande/vice ordförande på en myndighet eller organisation ansluten till Trygghetsstiftelsen.        

Övrigt: Webbinariet genomförs i den digitala mötesplattformen Zoom. När du anmält dig skickas det automatiskt ut en bekräftelse till dig med mer information.