Datum

Tid

Ort

STOCKHOLM

Typ

Seminarie

Att analysera och synliggöra omställningsbehov

9 av 10 deltagare ansåg att seminariet med Magnus tillförde nytta i deras egna arbete med omställning, kompetensförsörjning och lokala omställningsmedel. Dagen är anpassad efter era egna verksamheter och de utmaningar och styrdokument myndigheten har.

Medarbetare måste förstå varför de ska utvecklas 

I den bästa av världar går verksamhetens och medarbetarnas utveckling hand i hand. Det är också en av grundtankarna med lokala omställningsmedel. –Att utveckla de befintliga medarbetarna borde vara huvudalternativet för all kompetensförsörjning, sade Magnus Anttila. Magnus Anttila har 30 års erfarenhet som organisationskonsult och kanske är det mot den bakgrunden som han är tydligare än många. Han menar att kompetensförsörjning och omställningsbehov först och främst handlar om pedagogik och ledarskap. Läs mer om Magnus och hans syn på förändringsbehov, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.

Vikten av förberedelser

Förändringar sker i allt snabbare takt i dagens arbetsliv. Det ställer stora krav på oss. Vi måste vi måste bli bättre på att ställa om både individer och organisationer i takt med att vår omvärld och vår verksamhet förändras. Det första steget i processen med lokala omställningsmedel handlar om förberedelser. Förberedelsefasen handlar om ledningens ansvar för att synliggöra omställningsbehovet, utifrån verksamhetens utvecklingsbehov, som en bas för en gemensam analys med arbetstagarorganisationerna och prioritering av utvecklingsinsatser i omställnigsarbetet. Förberedelsefasen är ständigt återkommande och kan med fördel kopplas till verksamhetsplaneringen.  

Syftet med dagen

Idén med seminariet är att visa på och pröva en väg att synliggöra och analysera omställningsbehov med  utgångspunkt i aktuell verksamhets styrdokument. I bästa fall blir det ett praktiskt underlag att arbeta vidare med i den egna verksamhetens omställningsarbete.

Seminariet består av tre delar: 

  1. En genomgång av hur man kan arbeta 
  2. Praktisk övning/arbete med era egna styrdokument för att synliggöra och analysera omställningsbehov.
  3. Gemensam uppsamling och avslutning

För att upplägget ska fungera vill vi att arbetsgivar- och fackliga parter deltar tillsammans. En förutsättning är att vi får tillgång till de styrdokument, verksamhetsmål eller strategier ni vill arbeta med under seminariet i förväg.

Seminarieledare

Magnus Anttila, konsult och specialist på kompetens- och verksamhetsutveckling. 

Anmälan 

Vi kommer att anpassa tiden för seminariet (halv/heldag) utifrån deltagande myndigheters behov. Vi har bokat lokaler i Stockholm men kan genomföra seminariet på annan ort om efterfrågan finns från flera myndigheter. Vi ber dig därför skicka in en intresseanmälan på e-post adressen: seminarium.lom@tsn.se. 

Lokal

Centralt i Stockholm eller vid efterfrågan på annan ort.

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på förtäring.