Datum

21
jan

Tid

13:00 - 13:45

Typ

Webinarie

Lokala omställningsmedel en del av omställningskedjan

Har du hört talas om lokala omställningsmedel? Har du frågor och funderingar på hur avtal om lokala omställningsmedel och avtal om omställning hänger ihop?

Målgruppen för detta webbinarie är du som inte är statligt anställd. Du har hört talas om lokala omställningsmedel eller kanske vår workshop. Du arbetar troligtvis med omställning idag och är kanske konsult.

Under webbinariet berättar vi mer och delar med oss av våra erfarenheter. Du ges möjlighet att ställa frågor till oss som arbetar med avtalet. 

När du anmäler dig skickar vi ut en bekräftelse till din e-post. I den finns länken till Zoom.

Bakgrund

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O träffade den 25 juni 2014 två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet. Båda avtalen trädde i kraft den 1 januari 2015. Sedan dess gäller Avtal om omställning och Avtal om lokala omställningsmedel  

De två avtalen stödjer utifrån ett helhetsperspektiv en effektiv omställning inom den statliga sektorn. Avtalen kompletterar varandra och innebär att hela omställningskedjan hålls samman, det vill säga allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag.

Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att långsiktigt förstärka det proaktiva lokala omställningsarbetet utifrån verksamheternas och arbetstagarnas behov av omställningsåtgärder oavsett arbetstagarnas anställningsform. 

Avtalet gör det möjligt för arbetsgivare och fackliga parter att gemensamt ta ansvar för att möta den snabba förändringstakten i arbetslivet genom proaktivt omställningsarbete.

Läs gärna mer om processen går till här

Varmt välkommen!