Datum

10
mar

Tid

13:00 - 13:45

Typ

Webinarie

Lokala omställningsmedel - en introduktion

Är du ny i arbetet med lokala omställningsmedel? Har du frågor och funderingar på hur avtal om lokala omställningsmedel och avtal om omställning hänger ihop? Undrar du vad andra myndigheter har gjort och använt sina medel till?

Målgruppen är du som arbetar på en myndighet eller organisation ansluten till Trygghetsstiftelsen.. Under webbinariet berättar vi mer om nuläget och delar med oss av våra erfarenheter av arbetet med de lokala omställningsmedlen.

Bakgrund

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O träffade den 25 juni 2014 två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet. Båda avtalen trädde i kraft den 1 januari 2015. Sedan dess gäller Avtal om omställning och Avtal om lokala omställningsmedel  

De två avtalen stödjer utifrån ett helhetsperspektiv en effektiv omställning inom den statliga sektorn. Avtalen kompletterar varandra och innebär att hela omställningskedjan hålls samman, det vill säga allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag.

Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att långsiktigt förstärka det proaktiva lokala omställningsarbetet utifrån verksamheternas och arbetstagarnas behov av omställningsåtgärder oavsett arbetstagarnas anställningsform. 

Avtalet gör det möjligt för arbetsgivare och fackliga parter att gemensamt ta ansvar för att möta den snabba förändringstakten i arbetslivet genom proaktivt omställningsarbete.

Varmt välkommen!