Datum

30
aug

Tid

13:00 - 13:45

Typ

Webinarie

Lokala omställningsmedel - en introduktion

Är du ny i arbetet med lokala omställningsmedel? Har du frågor och funderingar på hur avtal om lokala omställningsmedel och avtal om omställning hänger ihop? Undrar du vad andra myndigheter har gjort och använt sina medel till?

Att arbeta proaktivt med omställning

Webbinariet är framför allt till för dig som är ny i arbetet med proaktiv omställning och lokala omställningsmedel. Under webbinariet kommer vi att kort att gå igenom de avtal om omställning som finns på det statliga området och hur de förhåller sig till varandra. Vi går igenom de viktigaste delarna i avtal om lokala omställningsmedel. Den utvecklingen som har skett sedan avtalet trädde i kraft 2015 och gjorda erfarenheter.

Målgrupp

Du representerar arbetsgivaren eller facket på din myndighet och har uppdraget att arbeta med att ta fram ert lokala avtal, följa upp och utvärdera vad ni har använt era medel till. Ofta har du en roll som HR-/förhandlingschef, HR-specialist, central samordnare för lokala omställningsmedel eller facklig ordförande/vice ordförande.

Bakgrund 

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O träffade den 25 juni 2014 två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet. Båda avtalen trädde i kraft den 1 januari 2015. Sedan dess gäller Avtal om omställning och Avtal om lokala omställningsmedel. Läs gärna mer om omställning här.  

De två avtalen stödjer utifrån ett helhetsperspektiv en effektiv omställning inom den statliga sektorn. Avtalen kompletterar varandra och innebär att hela omställningskedjan hålls samman, det vill säga allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag.

Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att långsiktigt förstärka det proaktiva lokala omställningsarbetet utifrån verksamheternas och arbetstagarnas behov av omställningsåtgärder oavsett arbetstagarnas anställningsform. 

Övrigt

Webbinariet genomförs i den digitala mötesplattformen Zoom. När du anmält dig skickas det automatiskt ut en bekräftelse till dig med den information du behöver. 

Varmt välkommen!