Workshoppa med Magnus Anttila

Denna workshop bygger vidare på webbföreläsningen Synliggöra omställningsbehov med Magnus Anttila.

Klicka på hjärtat och låt oss sätta igång planeringen!

Glöm inte prata ihop er på arbetsplatsen för denna aktivitet passar att genomföra tillsammans!

Intresseanmälan görs via länken nedan!

Så lämnar du din intresseanmälan

Skicka ett e-post meddelande till seminarium.lom@tsn.se så kontaktar vi dig och planerar vidare.  

En workshop med fokus på kompetensförsörjning och omställning

Med mer än 30 års erfarenhet av kompetens- och verksamhetsutveckling ser Magnus Anttila att förmågan att ställa om blir allt viktigare.  Det gäller hos verksamheter och individer. Han utgår ifrån att kompetensförsörjningen borde vara ett centralt stöd för att möta denna utmaning.

"Vi behöver bli bättre på att aktiv använda kompetensförsörjningen som ett tydligare stöd i omställningsarbetet. Att synliggöra, analysera och skapa samsyn kring omställningsbehoven blir en förutsättning för att myndigheten ska kunna möta och anpassa sig till de utmaningar den står inför. De lokala omställningsmedlen kan bidra i en sådan utveckling." Magnus Anttila

Syftet med vår workshop är att skapa konkreta idéer till hur den partsgemensamma dialogen och arbetet med de lokala omställningsmedlen kan utvecklas, med utgångspunkt i respektive myndighets specifika förutsättningar. 

Så går det till

En förutsättning för att vår workshop ska kunna tillföra värde är ett partsgemensamt deltagande. Därför föreslår vi att ni först tar ett partsgemensamt beslut om deltagande och sedan skickar in en intresseanmälan. Vi kommer då att kontakta er för att gå vidare med planeringen av aktiviteten. För att vi ska kunna anpassa upplägget på aktiviteten till er myndighets specifika förutsättningar kommer vi att be er göra en kort förberedelseuppgift. Fram till sommaren genomför vi vår workshop digitalt.

Föreläsare/workshopledare 

Magnus Anttila, författare, konsult och specialist på kompetens- och verksamhetsutveckling har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Han har stor erfarenhet av att arbeta med myndigheter och myndigheternas speciella förutsättningar.

Målgrupp

Du är arbetsgivar- eller facklig representant och har uppdraget att ta fram, genomföra, följa upp och utvärdera avtalet om lokala omställningsmedel. Du arbetar ofta som HR-/förhandlingschef, HR-specialist, central samordnare för lokala omställningsmedel eller facklig ordförande/vice ordförande på en myndighet eller organisation ansluten till Trygghetsstiftelsen.        

Har du frågor?

Hör gärna av dig till Trygghetsstiftelsens kundcenter.

Tipsa den partsgemensamma gruppen om aktiviteten!

Visa ditt intresse!

Samverka handlar om att tillsammans försöka uppnå ett gemensamt mål.

Kopiera länken och klistra in i ett meddelande för att dela.

Dela gärna med dig till andra du tror kan vara intresserade