Bild på Gustav Petersson

Datum

06
okt

Tid

10:00 - 10:45

Typ

Webinarie

Ta arbetet vidare genom uppföljning

Det här webbinariet är till för dig som har funderingar på hur arbetet med lokala omställningsmedel skulle kunna göras mer strukturerat. Det handlar om hur ni kan tänka kring planering, uppföljning och utvärdering av era lokala omställningsmedel.

Introduktion till webbinariet

Nu återkommer Trygghetsstiftelsens uppskattade och introducerande webinarium om hur arbetet med lokala omställningsmedel skulle kunna göras mer strukturerat. Det handlar om hur ni kan tänka kring planering, uppföljning och utvärdering av era lokala omställningsmedel.

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Medlen ska bidra till såväl verksamhetens utveckling som utveckling för arbetstagarna. Arbetet ska bedrivas långsiktigt och med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för verksamheten. De parter som sluter avtalet behöver enas kring en eller flera målsättningar för användningen av de lokala omställningsmedlen. Två viktiga frågor att ställa sig är:

  • Vad vill man uppnå?
  • Vilket problem vill man lösa? 

Sedan avtal om lokala omställningsmedel tillkom har majoriteten av de statliga myndigheterna slutit ett avtal. Arbetet pågår och utvecklas i olika takt. Då avtalet är relativt nytt, upptäcks nya frågeställningar och utmaningar i arbetet kontinuerligt. Trygghetsstiftelsen erfarenhet är att lokala parter lagt mycket tid på att diskutera vilka områden eller insatser som deras avtal bör innehålla. Däremot tycks syftesdiskussionen om vad som ska uppnås och vilka övergripande utmaningar som ska mötas inte ägnats lika mycket tid åt eller tydliggjorts i avtalen. Användningen av lokala omställningsmedel ska också följas upp och utvärderas. Varför göra uppföljning och utvärdering? Rätt utformade och använda kan de ge information om hur vi kan utveckla verksamheten och bli bättre i omställningsarbetet. En viktig fråga är därför: Vad behöver vi följa upp och utvärdera för att kunna utveckla verksamheten vidare? 

Tycker du det låter intressant och vill lägga mer tid på detta? Då kan du även anmäla dig till kursen med Gustav som ges under hösten. Läs mer här!

Webbinarieledare   

Gustav J Petersson, analytiker, föreläsare och författare och Sven Jansson, rådgivare på Trygghetsstiftelsen.

Målgrupp

Du arbetar på en statlig myndighet eller en organisation ansluten till Arbetsgivarverket. Du har en roll som arbetsgivar- eller facklig representant och arbetar aktivt/har uppdraget att ta fram ett lokalt avtal om lokala omställningsmedel på din myndighet. Det innebär att du är delaktig i någon del eller samtliga delar av processen. Det kan vara framtagande av det lokala avtalet, genomförande av avtalet eller uppföljning och utvärdering.

Anmäl dig

När anmälan genomförts skickas bekräftelse med länk till webbinariet ut med e-post.

Avanmäl dig

Enklast gör du det genom ditt bekräftelsemail. Där kan du avanmäla dig själv. Har du förlorat ditt bekräftelsemail kan du kontakta oss på e-post: seminarium.lom@tsn.se

Praktisk information och frågor

Vi genomför våra webbinarier i Zoom. Dagen innan skickar vi en påminnelse och information samt länk till webbinariet. Har du frågor? Kontakta oss på e-post seminarium.lom@tsn.se

Varmt välkomna!