Datum

11
nov

Tid

09:00 - 09:45

Typ

Webinarie

Omställning för verksamhetsutveckling?

Planering, uppföljning och utvärdering av lokala omställningsmedel.

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Medlen ska bidra till såväl verksamhetens utveckling som utveckling för arbetstagarna. Arbetet ska bedrivas långsiktigt och med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för verksamheten. De parter som sluter avtalet behöver enas kring en eller flera målsättningar för användningen av de lokala omställningsmedlen. Två viktiga frågor att ställa sig är:

  • Vad vill man uppnå?
  • Vilket problem vill man lösa? 

Sedan avtal om lokala omställningsmedel tillkom har majoriteten av de statliga myndigheterna slutit ett avtal. Arbetet pågår och utvecklas i olika takt. Då avtalet är relativt nytt, upptäcks  nya frågeställningar och utmaningar i arbetet kontinuerligt. Trygghetsstiftelsen erfarenhet är att lokala parter lagt mycket tid på att diskutera vilka områden eller insatser som deras avtal bör innehålla. Däremot tycks har syftesdiskussionen om vad som ska uppnås och vilka övergripande utmaningar som ska mötas inte ägnats lika mycket tid åt eller tydliggjorts i avtalen.

Användningen av lokala omställningsmedel ska också följas upp och utvärderas. Varför göra uppföljning och utvärdering? Rätt utformade och använda kan de ge information om hur vi kan utveckla verksamheten och bli bättre i omställningsarbetet. En viktig fråga är därför: Vad behöver vi följa upp och utvärdera för att kunna utveckla verksamheten vidare? "

I webinariet kommer Gustav Petersson, analytiker, föreläsare och författare och Sven Jansson, Trygghetsstiftelsen, kort presentera och föra dialog kring vikten av planering, uppföljning och utvärdering i arbetet med de lokala omställningsmedlen. 

Webinariet är en introduktion inför den kurs Trygghetsstiftelsen arrangerar den 3 och den 10 december under med Gustav Petterson.Information om amälan till december kursen kommer inom kort att läggas upp på webben.

Webinariet genomförs i Zoom. 

Varmt välkomna!