Datum

13
okt

Tid

13:00 - 16:00

Typ

Webinarie

Att arbeta proaktivt - bli bättre på omvärldsanalys

Kursen i omvärldsanalys ges digitalt och omfattar två eftermiddagar. Du anmäler dig till bägge tillfällena samtidigt.

Första tillfället är den 13 oktober och det andra den 20 oktober.

Omställning handlar om att ligga steget före. Att omvärldsbevaka och identifiera trender. På så sätt kan hot och möjligheter hittas och en förberedelse - ett proaktivt förhållningssätt kan skapas.

Därför är omvärldsanalys viktigt!

Under våren förändrades allt på grund av Covid-19 pandemin. Vi befinner oss fortfarande mitt i en omställning där vi inte riktigt vet hur det kommer att påverka och förändra våra organisationer och våra arbetssätt på kort och lång sikt. Vad kan man då göra? Går det att förbereda sig och hur går det då till? Under två halvdagar i oktober ges möjligheten att lära mer om vad omvärldsanalys är. 

"Hot som man inte vet när de kommer att inträffa, de är vi ganska dåliga på att förbereda oss för. Men nu är vi här och då finns det mycket som omvärldsanalysen kan göra både på kort och lång sikt för att förstå situationen, för att förstå vad som kommer att hända, vart kommer det att ta vägen, hur kommer det att påverka samhället och vår organisation."  Henrik Sköld, omvärldsanalytiker Post- och telestyrelsen

Omvärldsanalys - steg ett i arbetet med lokala omställningsmedel

Syftet med dagen är att ge dig som arbetar med lokala omställningsmedel en introduktion, en förståelse och kunskap om vad  omvärldsanalys är. Under två eftermiddagar kombineras teori, diskussioner och övningar. Det är en fördel om ni deltager flera från er myndighet/organisation.

Den 13 och den 20 oktober kommer du att få ta del av:

  • Grunderna i omvärldsanalys
  • Hur du kan identifiera trender
  • Samla in informationen effektivt
  • Olika analysmodeller

Datum och tid

Den 13 och 20 oktober kl 13:00-16:00

OBS! Kursen är två halvdagar och ges som distanskurs via Zoom. Anmälan gäller till bägge tillfällen. Antalet deltagare är begränsat.

Målgrupp

Du arbetar på en myndighet eller organisation ansluten till Trygghetsstiftelsen. Är du HR-/förhandlingschef, HR-specialist, central samordnare för lokala omställningsmedel, ordförande eller vice ordförande så tillhör du oftast vår målgrupp. Vi ser gärna att deltagande sker partsgemensamt.

Seminarieledare

Henrik Sköld har arbetat med omvärldsanalys i olika branscher och roller i över tjugo år. Sedan 2007 ansvarar han för omvärldsarbetet på Post- och telestyrelsen (PTS).

Avanmälan

När du anmälde dig fick du en bekräftelse med e-post. I denna finns en länk där du kan avanmäla dig.

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt. Vi genomför kursen i Zoom. När du anmäler dig skickar vi ut praktisk information om hur det går till. Har du frågor om kursen kan du kontakta oss på e-post: seminarium.lom@tsn.se