Fullbokat

Datum

27
maj

Tid

09:00 - 12:00

Typ

Webinarie

Att arbeta proaktivt - bli bättre på omvärldsanalys (1/2)

Omställning handlar om att ligga steget före. Att omvärldsbevaka och identifiera trender. På så sätt kan hot och möjligheter hittas och en förberedelse - ett proaktivt            förhållningssätt kan skapas.

Kursen ges den 27 maj och den 3 juni. 

"Hot som man inte vet när de kommer att inträffa, de är vi ganska dåliga på att förbereda oss för. Men nu är vi här och då finns det mycket som omvärldsanalysen kan göra både på kort och lång sikt för att förstå situationen, för att förstå vad som kommer att hända, vart det kommer att ta vägen, hur det kommer att påverka samhället och vår organisation."  Om Covid-19 pandemin, juni 2020 Henrik Sköld, omvärldsanalytiker Post- och telestyrelsen

För att kunna ligga steget före behövs kunskap och information - ett sätt att inhämta det på är att arbeta med omvärldsanalys. Omvärldsanalysen är det första steget i processen i arbetet med lokala omställningsmedel. Syftet med kursen är att ge en introduktion, förståelse och kunskap om vad omvärldsanalys är. Under två halvdagar kombineras teori, diskussioner och övningar.  

Kursens innehåll:

  • Grunderna i omvärldsanalys
  • Hur du identifierar och analyserar trender
  • Effektiv informationsinsamling
  • Tips för att ta arbetet vidare

Datum och tid

27 maj kl 09:00 - 12:00

3 juni kl 13:00 - 16:00

OBS! Kursen är två halvdagar och ges som distanskurs via Zoom. Anmälan gäller till bägge tillfällen. Antalet deltagare är begränsat.

Målgrupp

Du arbetar på en myndighet eller organisation ansluten till Trygghetsstiftelsen. Är du HR-/förhandlingschef, HR-specialist, central samordnare för lokala omställningsmedel, ordförande eller vice ordförande så tillhör du oftast vår målgrupp. Det är en fördel att deltaga partsgemensamt i kursen.

Seminarieledare

Henrik Sköld har arbetat med omvärldsanalys i olika branscher och roller i över tjugo år. Sedan 2007 ansvarar han för omvärldsarbetet på Post- och telestyrelsen (PTS).

Avanmälan

När du anmäler dig får du en bekräftelse med e-post. Där finns en länk till avanmälan.

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt. Vi genomför kursen i Zoom. När du anmäler dig skickar vi ut praktisk information om hur det går till. Har du frågor om kursen kan du kontakta oss på e-post: seminarium.lom@tsn.se