Fullbokat

Datum

14
okt

Tid

09:00 - 12:00

Typ

Webbinarium

Planering, uppföljning och utvärdering del 1

Distanskurs på två halvdagar (14 och 28 oktober) som ger fördjupade kunskaper och erbjuder utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte kring ert arbete med de lokala omställningsmedlen.

Omställning för verksamhetsutveckling – planering, uppföljning och utvärdering av lokala omställningsmedel

Nu återkommer Trygghetsstiftelsens uppskattade kurs om hur arbetet med lokala omställningsmedel skulle kunna göras mer strukturerat. Det handlar om hur ni kan tänka kring planering, uppföljning och utvärdering av era lokala omställningsmedel.

 Hur avgör man om en insats som genomförs med lokala omställningsmedel har goda chanser att uppnå önskade resultat? Lokala omställningsmedel ska långsiktigt bidra till verksamhetens framåtskridande och göra medarbetarna mer anställningsbara. När insatser planeras krävs därför en tydlig målbild och en kontinuerlig omvärldsbevakning. Åtgärderna måste kunna möta morgondagens behov. En grundläggande fråga att ställa är: Vart vill vi nå? och Hur ska vi göra det?.

För att kunna avgöra om medlen används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt måste åtgärderna också följas upp och utvärderas. De frågor som ställs i utvärderingen måste vara relevanta i förhållande till det övergripande målet och för verksamhetens utveckling.

Kursen ger fördjupade kunskaper och erbjuder utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte kring ert arbete med de lokala omställningsmedlen. 

OBS! Kursen bygger  på ett aktivt deltagande inför och under de två kursdagarna. Anmälan till kursen sker samtidigt och du kan inte deltaga endast på ett av tillfällena. Vissa förberedelser krävs, se mer information om detta i anmälan och bekräftelsen. Vi ser det som en fördel att ni har ett lokalt avtal på plats och har genomfört några insatser. 

Dag 1: 14 oktober kl 09:00-12:00
Dag 2: 28 oktober kl 09:00 - 12:00 

Kursinnehåll

Dag 1: Vad är verksamhetslogik?

– så här tänker du mer systematiskt

Verksamhetslogik är ett verktyg som ger stöd för såväl planering som uppföljning och utvärdering av insatser och verksamhet på en myndighet. Det handlar om att tänka i en kedja av händelser, där varje länk påverkar nästa. Det är alltså ett verktyg för att se till att lokala omställningsmedel bidrar till en långsiktig utveckling. Frågorna och framförallt de svar som utvärderingen bidrar till ska vara utformade så att de bidra till lärande och utveckling i organisationen.

När man använder sig av verksamhetslogik planerar man med utgångspunkt i målen. Vi utgår från en konkret målbild och sedan arbetar vi oss bakåt i kedjan för att ta reda på vad som behövs för att ta oss dit. Vilka typer av insatser behövs? Är våra förväntningar realistiska och vilka prestationer krävs?  En öppen och proaktiv dialog i sådana frågor förbättrar förutsättningar för genomförande och kan också bidra till en ökad samsyn mellan parterna.

Du får använda dig av verksamhetslogik både för att analysera verkliga insatser på olika myndigheter och för att diskutera ditt eget arbete med lokala omställningsmedel.

Dag 2: Hur fungerade insatsen?

– mer om utvärdering, effekter och resultat

Utvärdering handlar i korthet om att ta reda på om en verksamhet gör rätt saker på rätt sätt. Om man har använt sig av verksamhetslogik redan från början har man kommit en god bit på vägen. Då blir det lättare att ställa bra frågor i utvärderingen, särskilt när vi vill spåra vilka effekter en insats har fått. Det är alltid en fördel att tänka på detta redan när insatsen ska planeras. I dag pratar man ofta om utvärdering som en kontinuerlig process, inte något som kommer efteråt. Ett annat viktig moment i modern utvärdering är att den ska bidra med lärande och utveckling

Hur man sedan ska göra för att ta reda på vilka effekter som har uppkommit är en fråga som har diskuterats flitigt både bland forskare och på myndigheter. Vanligt är att mäta det som är enkelt, till exempel hur många som har deltagit i insatsen och hur många timmar den har omfattat. Men i regel ger inte sådana utvärderingar användbar kunskap. Hur kan man då göra istället?

Du får möjlighet att diskutera olika sätt att utvärdera och spåra effekter av lokala omställningsmedel. Vi diskuterar också när utvärderingar bör genomföras för att nyttan ska bli så stor som möjligt.

Webbinarieledare:

Gustav J Petersson, expert på utvärdering och verksamhetsutveckling. Arbetar till vardags på Vetenskapsrådet. Läs mer om Gustav här!

Målgrupp

Du arbetar på en statlig myndighet eller en organisation ansluten till Arbetsgivarverket. Du har en roll som arbetsgivar-  eller facklig representant och arbetar aktivt/har uppdraget att ta fram ett lokalt avtal om lokala omställningsmedel på din myndighet. Det innebär att du är delaktig i någon del eller samtliga delar av processen. Det kan vara framtagande av det lokala avtalet, genomförande av avtalet eller uppföljning och utvärdering.

Anmäl dig

När anmälan genomförts skickas bekräftelse ut med e-post. Antalet platser är begränsat.

Avanmäl dig

Enklast gör du det genom ditt bekräftelsemail. Där kan du avanmäla dig själv. Har du förlorat ditt bekräftelsemail kan du kontakta oss på e-post: seminarium.lom@tsn.se

Praktisk information och frågor

Vi genomför våra webbinarier i Zoom. Dagen innan skickar vi en påminnelse och information samt länk till webbinariet. Har du frågor? Kontakta oss på e-post seminarium.lom@tsn.se