Vad är avtal om lokala omställningsmedel?

Vad är avtal om lokala omställningsmedel och vem ansvarar för hur medlen används? Det är några av de frågor vi på Trygghetsstiftelsen ofta får. Därför har vi producerat filmer som ger dig enkla svar på frågorna.

1:07
Vad är avtal om lokala omställningsmedel?
Läs mer
3:01
Lokala omställningsmedel är ett processavtal, men vad är ett processavtal?
Läs mer
0:56
Vad är arbetslinjen och hållbart arbetsliv?
Läs mer
0:27
Vad har Trygghetsstiftelsen för roll i avtalet om lokala omställningsmedel?
Läs mer
0:31
Vad är Trygghetsstiftelsens råd i arbetet med lokala omställningsmedel?
Läs mer
0:29
Har min myndighet ett avtal om Lokala omställningsmedel?
Läs mer
0:45
Vem ansvarar för lokala omställningsmedel och hur mycket pengar har min myndighet avsatt?
Läs mer
0:44
Vad får vi använda lokala omställningsmedel (pengarna) till?
Läs mer
0:48
Hur använder andra myndigheter lokala omställningsmedel?
Läs mer
0:27
Kan jag söka lokala omställningsmedel?
Läs mer
3:50
Sex år med lokala omställningsmedel
Åsa Lindh, tidigare VD på Trygghetsstiftelsen reflekterar och ser tillbaka på arbetet med lokala omställningsmedel sedan avtalets tillkomst 2015.
Läs mer