Vad är avtal om lokala omställningsmedel?

Vad är avtal om lokala omställningsmedel och vem ansvarar för hur medlen används? Det är några av de frågor vi på Trygghetsstiftelsen ofta får. Därför har vi producerat filmer som ger dig enkla svar på frågorna.

Vad är avtal om lokala omställningsmedel?
Läs mer
Lokala omställningsmedel är ett processavtal, men vad är ett processavtal?
Läs mer
Vad är arbetslinjen och hållbart arbetsliv?
Läs mer
Vad har Trygghetsstiftelsen för roll i avtalet om lokala omställningsmedel?
Läs mer
Vad är Trygghetsstiftelsens råd i arbetet med lokala omställningsmedel?
Läs mer
Har min myndighet ett avtal om Lokala omställningsmedel?
Läs mer
Vem ansvarar för lokala omställningsmedel och hur mycket pengar har min myndighet avsatt?
Läs mer
Vad får vi använda lokala omställningsmedel (pengarna) till?
Läs mer
Hur använder andra myndigheter lokala omställningsmedel?
Läs mer
Kan jag söka lokala omställningsmedel?
Läs mer
Hur anmäler jag mig till era aktiviteter?
Läs mer
Deltar vi partsgemensamt på aktiviteterna?
Läs mer
Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp