3:01

Lokala omställningsmedel är ett processavtal, men vad är ett processavtal?