Så här funkar det

Lokala omställningsmedel är ett processavtal, men vad är ett processavtal? Här kan du ta del av avtalets fyra delar.