Hur gör andra myndigheter?

Hur arbetar andra med sina lokala omställningsmedel? Här samlar vi lärande exempel hur andra myndigheter gör.

SGU
SBU - ”En vitamininjektion i yrkeslivet”
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, erbjöd sina medarbetare att gå ett karriärkompetensprogram. Och gensvaret blev mycket positivt. Alla som gjorde programmet är nöjda eller väldigt nöjda med insatsen. 70 procent anser att det kommer att...
Läs mer
Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket jobbar för att få in arbetet med omställningsmedel i sina ordinarie processer
Det var dags att ta ett omtag kring de omställningsmedel som hade samlats på hög hos Rättsmedicinalverket.
Läs mer
Tullverket fick tips av Kriminalvården
Ett bra sätt att komma vidare i arbetet är att nätverka. Tullverket tog kontakt med Kriminalvården för att ta del av deras erfarenheter.
Läs mer
Lunds universitet erbjuder karriärprogram online
Lunds universitet är en stor arbetsplats med över 7 500 anställda forskare, lärare, doktorander och administrativ och teknisk personal. Här finns en egen avdelning för kompetensförsörjning och en del av aktiviteterna finansieras med lokala omställningsmedel,...
Läs mer
KTH satsar på extern- och intern rörlighet bland sina medarbetare
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, använder sina lokala omställningsmedel för att främja den externa och interna rörligheten bland sina medarbetare. Ett sätt är det livs- och karriärprogram som har funnits i över tio år.
Läs mer
Kungliga biblioteket - Digitalisering kräver ny kunskap
Kungliga biblioteket satsar extra resurser på att stärka sin kompetens inför framtiden. Bakgrunden är en omfattande digitalisering och ett pågående arbete med metadata för att göra en större del av samlingarna tillgängliga för fler. Digitaliseringen påverkar...
Läs mer
Tänk på det här när ni förhandlar fram ett lokalt avtal
Om parterna är överens finns en stor frihet att använda lokala omställningsmedel. Men vad ska man tänka på när man förhandlar fram ett lokalt avtal? Cathrine Söderberg och Niklas Eldholm berättar hur processen fungerade på Kriminalvården.
Läs mer
3:31
Kriminalvården - från lokala omställningsmedel till förändringsbidrag
En satsning på information och en animerade film ledde till att ansökningarna fördubblades.
Läs mer
Karolinska Institutet satsar på karriärvägar för ett hållbart arbetsliv
Genom olika satsningar på karriärsutveckling stöttas akademisk, teknisk och administrativ personal i arbetslivet.
Läs mer
Effektiva team
Kammarkollegiet - Ökat engagemang med effektiva team
Kammarkollegiet har använt en del av sina lokala omställningsmedel till en satsning på hållbara och effektiva team. Filosofin är att nöjda och engagerade medarbetare bättre bidrar till att myndigheten uppnår sina mål.
Läs mer
Livsmedelsverket - Ett effektivt team måste vara eniga om uppdraget
Från singlar till samverkande grupper, så beskriver Livsmedelsverket sin resa fram till dagens teambaserade organisation.–I dag pratar medarbetare om ”vi” istället för ”jag” och delar med sig av sina kunskaper, säger HR-chef Eva Andersson.
Läs mer
15:08
Livsmedelsverkets omställningsresa
På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt.
Läs mer
Polismyndigheten fångar utvecklingsbehov i nytt avtal
Polismyndigheten avsätter under 2018 drygt 30 miljoner kronor av lokala omställningsmedel till utvecklingsprojekt på region- och avdelningsnivå.
Läs mer