Hur gör andra myndigheter?

Hur arbetar andra med sina lokala omställningsmedel? Här samlar vi erfarenheter hur andra myndigheter gör samt delar med oss av aktiviteter som vi ordnar.

Magnus Anttila
”Börja med att tydliggöra behoven”
Lokala omställningsmedel kan användas på ett smartare sätt än vad som är fallet i dag. Det menar organisationskonsulten Magnus Anttila. –Myndigheterna har sina verksamhetsplaner och det centrala avtalet. Det handlar om att börja där, inte om att skapa...
Läs mer
Bild på Gustav Petersson
Gustav Jakob Petersson: Vikten av att tänka vettigt från början
Hur tar vi bäst reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Det är en fråga som engagerar Gustav Jakob Petersson, som både har skrivit böcker i ämnet och föreläser i frågan, bland annat håller han i webbseminarier här på Trygghetsstiftelsen.
Läs mer
Tullverket fick tips av Kriminalvården
Ett bra sätt att komma vidare i arbetet är att nätverka. Tullverket tog kontakt med Kriminalvården för att ta del av deras erfarenheter.
Läs mer
Lunds universitet erbjuder karriärprogram online
Lunds universitet är en stor arbetsplats med över 7 500 anställda forskare, lärare, doktorander och administrativ och teknisk personal. Här finns en egen avdelning för kompetensförsörjning och en del av aktiviteterna finansieras med lokala omställningsmedel,...
Läs mer
KTH satsar på extern- och intern rörlighet bland sina medarbetare
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, använder sina lokala omställningsmedel för att främja den externa och interna rörligheten bland sina medarbetare. Ett sätt är det livs- och karriärprogram som har funnits i över tio år.
Läs mer
Karolinska Institutet satsar på karriärvägar för ett hållbart arbetsliv
Genom olika satsningar på karriärsutveckling stöttas akademisk, teknisk och administrativ personal i arbetslivet.
Läs mer
Kungliga biblioteket - Digitalisering kräver ny kunskap
Kungliga biblioteket satsar extra resurser på att stärka sin kompetens inför framtiden. Bakgrunden är en omfattande digitalisering och ett pågående arbete med metadata för att göra en större del av samlingarna tillgängliga för fler. Digitaliseringen påverkar...
Läs mer
Kammarkollegiet - Ökat engagemang med effektiva team
Kammarkollegiet har använt en del av sina lokala omställningsmedel till en satsning på hållbara och effektiva team. Filosofin är att nöjda och engagerade medarbetare bättre bidrar till att myndigheten uppnår sina mål.
Läs mer
Livsmedelsverket - Ett effektivt team måste vara eniga om uppdraget
Från singlar till samverkande grupper, så beskriver Livsmedelsverket sin resa fram till dagens teambaserade organisation.–I dag pratar medarbetare om ”vi” istället för ”jag” och delar med sig av sina kunskaper, säger HR-chef Eva Andersson.
Läs mer
Länsstyrelsen Stockholm testar den nya omställningsworkshopen
Länsstyrelsen Stockholm var Trygghetsstiftelsens andra pilot när den nya workshop testades. På tre timmar gick man från omvärldsanalys till konkreta förslag.
Läs mer
Vad ska man tänka på när man förhandlar fram ett lokalt avtal?
Om parterna är överens finns en stor frihet att använda lokala omställningsmedel. Men vad ska man tänka på när man förhandlar fram ett lokalt avtal? Cathrine Söderberg och Niklas Eldholm berättar hur processen fungerade på Kriminalvården.
Läs mer
För att möta digitaliseringen krävs innovativa arbetssätt
Digitalisering driver förändring på statliga arbetsplatser i en allt snabbare takt. För att möta den omställningen krävs både innovativa arbetssätt och att våga mer. Det var några slutsatser när Trygghetsstiftelsen bjöd in landets länsstyrelser till en...
Läs mer
Hur får medlen användas är en återkommande fråga
Under våren har Trygghetsstiftelsen arrangerat två erfarenhetsutbyten för universitet och högskolor. Deltagarna har uppskattat att dela kunskaper och idéer med andra lärosäten. Här har vi samlat några återkommande frågeställningar.
Läs mer
3:31
Kriminalvården - från lokala omställningsmedel till förändringsbidrag
En satsning på information och en animerade film ledde till att ansökningarna fördubblades.
Läs mer
Alla behöver tänka på vad omställning kan betyda
Charlotta Ankarlilja är HR-chef på Malmö universitet med ansvar för lokala omställningsmedel. Hon har också personlig erfarenhet av Trygghetsstiftelsens tjänster. –För mig är förändring en möjlighet, även om man naturligtvis kan bli rädd och orolig ett...
Läs mer
Inspiration och nya idéer för hur medlen kan användas
Årligen avsätts 300 miljoner kronor av statliga myndigheter i lokala omställningsmedel (LOM), men på många arbetsplatser samlas pengarna på hög. Därför testar Trygghetsstiftelsen nya grepp för erfarenhetsutbytena för att ge kunskap och inspiration till...
Läs mer
Andras lärdomar gav nya insikter
Många myndigheter har svårt att få snurr på sina lokala omställningsmedel. Det finns fortfarande stora summor kvar som inte har använts. Trygghetsstiftelsen provar nu nya former för erfarenhetsutbyten mellan myndigheter som ett sätt att ge ökad delaktighet,...
Läs mer
Hållbart arbetsliv stöttar omställning
Hållbart arbetsliv och omställning stod på programmet när Partsrådet och Trygghetsstiftelsen bjöd in Myndighetsnätverket i Sundsvall till halvdagsseminarium.   - 300 miljoner avsätts varje år av statliga myndigheter till lokala omställningsmedel, men...
Läs mer
15:08
Livsmedelsverkets omställningsresa
På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt.
Läs mer
Parterna vill se proaktiva insatser
Arbetsgivarverket, Saco-S, och OFR/S,P,O var på plats på Trygghetsstiftelsen inspirationsdag. Parterna svarade på en rad frågor om varför och hur man ska använda de lokala omställningsmedlen.
Läs mer
Sverige bäst i världen på omställning
I ett internationellt perspektiv är Sverige världsbäst på omställning. Det visar en stor undersökning från OECD. Det beror i sin tur på att de svenska omställningsavtalen är effektiva, permanenta och flexibla, enligt Lars Walter.
Läs mer
Medarbetare måste förstå varför de ska utvecklas
I den bästa av världar går verksamhetens och medarbetarnas utveckling hand i hand. Det är också en av grundtankarna med lokala omställningsmedel. –Att utveckla de befintliga medarbetarna borde vara huvudalternativet för all kompetensförsörjning, sade...
Läs mer
Polismyndigheten fångar utvecklingsbehov i nytt avtal
Polismyndigheten avsätter under 2018 drygt 30 miljoner kronor av lokala omställningsmedel till utvecklingsprojekt på region- och avdelningsnivå.
Läs mer