Friska organisationer en framgångsfaktor

Trygghetsstiftelsen och Partsrådet fortsätter sin resa tillsammans i Sverige. I Sundsvall var det övergripande temat omställning och organisationen. Föreläsare var Anna Svensson och Charlotte Segerbrant från Arbetslivsresurs och Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges företagshälsor.– Friska organisationer uppstår inte av en slump, säger han.

Peter Munck af Rosenschöld inledde med att citera Eva Vingård, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Hon har forskat kring vad som krävs för att få friska arbetsplatser med kreativa och produktiva medarbetare.

–Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en frisk arbetsplats är det goda ledarskapet. Sedan krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som måste pågå varenda dag, säger Peter Munck af Rosenschöld.

Cirka 200 000 personer i Sverige är sjukskrivna för psykiska besvär och arbetsplatsen är en riskfaktor. Samtidigt visar studier att företag och organisationer som satsar på arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa är mer lönsamma och produktiva än de som inte gör det.

–Positivt är att fler och fler börjar inse hur viktig arbetsmiljön är både för hälsan och för produktiviteten. Samtidigt som arbetsmiljöarbetet är mer komplicerat i dag eftersom det inte bara handlar om fysisk arbetsmiljö.

Andra utmaningar på dagens arbetsplatser är att hantera digitalisering och generationsklyftor i takt med att fler ska jobba allt längre. I dag kan det finnas fyra generationer på en och samma arbetsplats.

–För mig och för andra personer i medelåldern är det naturligt att sätta sig ner i ett möte och diskutera saker, medan det för en 20-åring kan te sig som helt meningslöst. En 60-åring sätter sig bakom skrivbordet och jobbar medan en yngre person kanske lägger sig på soffan med hörlurar på, säger Peter Munck af Rosenschöld och fortsätter:

–Det krävs ett lyssnande ledarskap och trygga organisationer för att överbrygga den här skillnaden i synen på vad som är arbete.

Han menar att företagshälsovården är en outnyttjad resurs vad gäller arbetsmiljöarbetet. Samtidigt som han varnar för att bristen på företagsläkare kommer att bli akut om fem år, både på grund av pensionsavgångar och för att för få nya utbildas.

–Vårt perspektiv är inte individen, utan hela arbetsplatsen. Det är vanligt att göra misstaget att sätta in åtgärder på individnivå för att åtgärda organisatoriska problem, vilket inte alls fungerar. Det  krävs en djupare kunskap om hur hälsan påverkar arbetet och arbetet påverkar hälsan. 

Peter Munck af Rosenschöld avslutade dagen med en uppmaning till deltagarna.

–Åk hem och börja använda era lokala omställningsmedel, då skapar ni ett hållbart arbetsliv!

Sedan var det dags för ”Proaktiv omställning – dialog och samtal med Anna och Charlotte”. Anna Svensson och Charlotte Segerbrant kommer från Arbetslivsresurs, som arbetar med omställning och rehabilitering. De diskuterade vad omställning innebär för samhället i stort, för organisationer och för individen.

–I dag kan man nästan säga att hela arbetsmarknaden befinner sig i en omställningsresa varje dag. Yrkesroller försvinner och yrkesroller kommer till. Hela eller delar av arbetsuppgifter digitaliseras och ny kompetens behövs, säger Anna Svensson.

För organisationer som behöver ställa om krävs bland annat mod och viljan att kommunicera vad som händer.

– En vanlig brist är att man glömmer bort att kommunicera hur man ska göra en omställning. Bästa rådet att vara modig att göra en genomlysning över vad som behöver göras – och sedan kommunicera det! Berätta även om du inte har något nytt att berätta, säger Charlotte Segerbrant.

I dag talas det inte bara om chefens ledarskap, utan också om självledarskap. Alla medarbetare måste ta ett ansvar för sin egen kompetensutveckling. Det pratas mer om medarbetares förmågor och beteenden än enbart formell kompetens

–Det är fokus på färdigheter och att medarbetare måste ta ansvar för sitt eget lärande, men då måste man också ges stöd och vägledning i den processen, säger Anna Svensson.

Skribent Carina Järvenhag

Det här är avtal om lokala omställningsmedel:

  • Ett processavtal.
  • 0,3 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma avsätts för detta.
  • Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.
  • Bygger på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.
  • Stödjer arbetslinjen och ett långt arbetsliv.
  •  Stödjer verksamheten och utvecklar individen.