3:31
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Kriminalvården - från lokala omställningsmedel till förändringsbidrag

En satsning på information och en animerade film ledde till att ansökningarna fördubblades.

Cathrine Söderberg arbetar som kommunikatör och varumärkesexpert på Kriminalvården i Malmö. Sedan januari 2018 är hon också ansvarig för lokala omställningsmedel på halvtid. En av hennes första uppgifter blev att förbättra kännedomen om medlen internt.

–Medlen är en superresurs för att leda människor till förändring. Det kändes nästan lite pinsamt att vi inte använde pengarna, utan att de samlades på hög, säger hon.

Fack och arbetsgivare var helt eniga om att man ville använda en större del av medlen. Problemet var bara att mycket få medarbetare ens kände till att möjligheten fanns.

–En av de första sakerna vi gjorde var att ändra namnet till förändringsbidrag, det är ju vad det handlar. Sedan bestämde jag mig för att förpacka informationen på ett sådant sätt att målgruppen snabbt kunde ta det till sig, berättar hon.

Målgruppen definierades som chefer i farten och medlet blev en animerad film som berättar vad lokala anställningsmedel är, hur de kan användas och hur ansökningsprocessen går till.

–Vi har gjort allting internt. Lasse Hörnström på kommunikation gjorde teckningarna medan Louise Brushane filmade och jag läste in texten. Vi hade ett grundmaterial på 3,5 timmar som vi har klippt ihop och sedan ”speedat” upp farten på tecknandet.

Tilltalet är humoristiskt och Cathrine berättar att hon hade Linus på Linjen och Anslagstavlan som förebilder.

 –Först var vi lite oroliga för att filmen skulle vara gjord med alltför mycket glimt i ögat, men mottagarna har tyckt att det är ett snyggt grepp och att budskapet är tydligt.

Satsningen har även fallit väl ut vad gäller användningen av ”förändringsbidraget”. Under 2018 fördubblades både antalet ansökningar och de ansökningar som beviljades. Medel har bland annat använts för växeltjänstgöring, kompetensutveckling samt karriär- och livsplanering.

–Vi har inte enbart använt oss av filmen, utan jag har också informerat chefer inom olika verksamhetsområden och inom alla regioner. Oftast har jag haft korta informationsmöten via video eller telefon, säger Cathrine.

Vilka är då hennes bästa råd till andra myndigheter som vill förbättra kommunikationen internt?

– Jag har mina rötter inom journalistiken och det har nog varit en fördel eftersom jag är van vid rak kommunikation och att komma till saken snabbt, säger hon.

Frilansjournalist Carina Järvenhag

Fem råd för bättre information

• Tänk igenom vilka som är målgruppen – och vad de behöver.

• Ha ett tydligt syfte och budskap med informationen.

• Sätt ihop en arbetsgrupp och spåna idéer tillsammans.

• Kom till saken snabbt – slösa inte med dina mottagares tid.

• Våga testa lite annorlunda grepp – det kan vara lättsamt även om ämnet är seriöst.