Omställning och hållbart arbetsliv i Karlstad

Trygghetsstiftelsen och Partsrådet har tillsammans träffat myndigheter för att sätta fokus på omställning och hållbart arbetsliv. Lars Walter, Göteborgs universitet och Ann Bergman, Karlstad universitet gav oss sina perspektiv och funderade tillsammans med Emilia Liljefrost, Partsrådet på vad detta kan innebära för myndigheterna och de lokala parterna.

Centrala parter har gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta de utmaningar som väntar genom lokala omställningsmedel och programmet för Hållbart arbetsliv. En del i arbetet handlar om att sprida kunskap och inspirera. Omställning kan både ses och tolkas olika ur ett samhälls-, organisatoriskt och individuellt perspektiv.

I Karlstad deltog representanter från Fastighetsmäklarinspektionen, Karlstads universitet, Konsumentverket, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Rekryteringsmyndigheten. 

– Lokala omställningsmedel uppmuntrar till proaktiv omställning, sa Ylva Disheden, områdesansvarig på Trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsens uppdrag är att stötta er i det arbetet.

Eftermiddagen filmades och presentationerna finns nedan.