För att möta digitaliseringen krävs innovativa arbetssätt

Digitalisering driver förändring på statliga arbetsplatser i en allt snabbare takt. För att möta den omställningen krävs både innovativa arbetssätt och att våga mer. Det var några slutsatser när Trygghetsstiftelsen bjöd in landets länsstyrelser till en inspirationsdag.

Ett 30-tal deltagare från olika länsstyrelser deltog i inspirationsdagen i Stockholm. Föreläsningar om framtiden varvades med matnyttig information om lokala omställningsmedel och om programmet Ett hållbart arbetsliv.

Digitaliseringsexperten, entreprenören och debattören Gustav Martner lockade till många skratt när han började sin föreläsning med en referens till sina egna tonår.

– På 90-talet kom pappa hem och sa till mig: ”Min son jag har sett framtiden och det är CD-rom.” Han var så övertygande att jag började jobba med just det, men sedan kom Internet och allting förändrades.

På frågan om framtiden går att förutsäga eller inte blev svaret att viss teknikutveckling, till exempel användningen av datorer, har varit relativt enkel att förutse. Medan det är svårare att förutsäga mänskliga relationer och reaktioner.

Gustav Martner gjorde en tillbakablick till 1981 då persondatorn slog igenom. För att sälja den nya produkten skapade reklambranschen den manliga datanörden. I annons efter annons sitter en glasögonprydd yngling framför skärmen och slår sin mamma eller sin flickvän med häpnad.

– En konsekvens av marknadsföringen blev att kvinnor slutade arbeta som programmerare. Sådan är makten hos den som designar och säljer den nya tekniken, sade Gustav Martner och visade ett diagram hur andelen kvinnor i programmeraryrket minskade från 1980-talet och framåt.

Han menar att kultur är teknikens överbyggnad och att det är inbyggd i olika program och appar också hur vi förväntas bete oss mot varandra.

– Mjukvaran skapar en kultur för vad vi ska göra, till exempel har Facebook bestämt att vi ska göra inlägg om oss själva och vad vi gör, vilket i sin tur skapar en narcissistisk kultur. Tänk om Facebook i stället var uppbyggd runt att vi skulle hjälpa varandra.

Han efterlyste också ett större engagemang från statens sida när det gäller att styra digitaliseringen i önskad riktning. I dag är det i stället stora kommersiella aktörer som styr teknikutvecklingen.

–Vi har blivit blinda för samhällets möjligheter att skapa lösningar. Det borde gå att skapa ett digitaliserat välfärdssamhälle. Därför är det viktigt att ge innovatörerna en tillräckligt stor arena, sade Gustav Martner, som avslutade med ett tips för att våga tänka i nya banor.

– Jag brukar tänka att om jag inte var rädd, vad skulle jag göra då?

Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket, presenterade rapporten ”Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken. Där presenteras 20 områden inom den statliga arbetsgivarpolitiken som påverkas av den pågående digitaliseringen.

– Om vi ska hitta ett innovativt arbetssätt är det viktigt att våga testa nya saker, ta risker och även att våga misslyckas, säger han.

Omställning är något som vi alla kommer att beröras av. Roger Vilhelmsson visade exempel på att många rutinjobb blir helt automatiserade, men även för dem med kvalificerade arbeten är förändringar att vänta. Inom cirka 60 procent av dagens yrken beräknas 30 procent av arbetsuppgifterna att automatiseras enligt en rapport från McKinsey

Dagen avslutades av organisationskonsulten Magnus Antilla som pratade om kompetensförsörjning och omställningsbehov. Han lyfte fram vikten av att varje myndighet konkret beskriver sitt eget utvecklingsbehov, för att sedan precisera vad det innebär både för grupper och för var och en av medarbetarna.

–I ert fall kan det vara bra att koppla omställningsbehovet till hur det hjälper landshövdingen med att lyckas med sitt uppdrag, avslutade Magnus Antilla med en blinkning till länsstyrelserna.

Frilansjournalist Carina Järvenhag

 

Mer om:

Lokala omställningsmedel

• Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel.

• Pengarna kan till exempel användas för långsiktig kompetensutveckling, karriärväxling eller till att öka de anställdas förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Programmet Hållbart arbetsliv

• Partsrådet erbjuder tjänster inom ett hållbart arbetsliv som statliga myndigheter kan avropa partsgemensamt.

• Exempel på tjänster är Effektiva team, Fånga tidiga tecken, AI-systemet, Ursäkta röran – omställning pågår.