Karolinska Institutet satsar på karriärvägar för ett hållbart arbetsliv

Genom olika satsningar på karriärsutveckling stöttas akademisk, teknisk och administrativ personal i arbetslivet.

Karolinska Institutet tecknade ett nytt avtal mellan arbetsgivare och fackliga företrädare rörande lokala omställningsmedel den 1 januari 2019. Ett avtal som man har arbetat aktivt med att införa sedan dess, bland annat genom att informera alla institutioner om de möjligheter som finns, berättar Torkel Falkenberg, ordförande Saco-S.

–Vi vill arbeta preventivt med lokala omställningsmedel, så att det tillför energi ända ut i kapillärerna. Det vill säga bland våra medarbetare och chefer ute på institutionerna, säger han.

KI har även om ett samarbetsavtal med Partsrådet om ett hållbart arbetsliv. Syftet med alla insatser är att skapa anställningsbara medarbetare som håller för ett långt arbetsliv.

Torkel Falkenbergs råd till andra statliga arbetsgivare är att ha modet att använda sina lokala omställningsmedel.

–Vi uppmuntrar alla idéer och förslag som kommer från organisationen. Sedan är det förstås oerhört viktigt att alla aktiviteter utvärderas utifrån kostnadseffektivitet, resultatmål och hälsoekonomi. Men att mäta och följa upp är vi redan proffs på här på Karolinska Institutet. Och om någon aktivitet skulle missa målet är det också något som man kan dra lärdomar av, säger han.

Ett exempel på aktiviteter är ett karriärprogram för främst den tekniska och administrativa personalen, T/A-personalen som består av cirka 2 000 personer.

–För den akademiska personalen finns redan ett mycket framgångsrikt stöd, KI Karriärservice, och det här är tänkt att vara ett komplement. I dag måste alla ta ett eget ansvar för att vara anställningsbara under ett långt arbetsliv, där arbetsuppgifter förändras eller försvinner, säger Hillevi Nordqvist, ledarskapsspecialist på KI.

Programmet genomförs av en extern konsultfirma och ansökan görs genom närmaste chef eller via HR-ansvarig på institutionen. Något som hon tycker är en fördel.

–Som chef har du ett ansvar för kompetensförsörjningen och då kan programmet också länkas ihop med medarbetarsamtalet. Om man har en massa bra idéer för förändring är det viktigt att det kommer fram till ens chef.

Men det pågår inte bara individuella aktiviteter, utan också gruppvis och för hela organisationen, till exempel seminarier på temat förändring och karriär.

Något som är lättillgängligt för alla är de fyra karriärfilmer som ligger på KI:s hemsida.

–Det är korta filmer på cirka tio minuter som ska hjälpa medarbetarna att börja tänka kring sin kompetens och karriär, nu och i framtiden. Det handlar både om att titta inåt, utåt och framåt. Om alla på KI ser filmerna har vi höjt den allmänna nivån vad gäller karriärplanering ett snäpp, säger Hillevi Nordqvist.

KI deltar också i programmet Rörlighet inom staten som syftar till kompetensutbyte mellan myndigheter. Här användes lokala omställningsmedel för att finansiera medlemsavgiften till nätverket, där 16 olika myndigheter ingår.

–Ett samarbete för att öka rörligheten vinner alla myndigheter på. När du skapar möjligheter för medarbetarna skapar du också engagemang för din arbetsplats, säger Hillevi Nordqvist.

Carina Järvenhag

 

Det här är lokala omställningsmedel:

• 0,3 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma avsätts för detta.

• Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.

• Bygger på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.

• Ska stödja arbetslinjen och ett långt arbetsliv.

• Ska både stödja verksamheten och utveckla individen.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp