Lunds universitet erbjuder karriärprogram online

Lunds universitet är en stor arbetsplats med över 7 500 anställda forskare, lärare, doktorander och administrativ och teknisk personal. Här finns en egen avdelning för kompetensförsörjning och en del av aktiviteterna finansieras med lokala omställningsmedel, bland annat ett karriärprogram online för postdoktorer. Det vill säga personer som har disputerat och nu har en temporär tjänst eller ett forskningsstipendium.

 

–Programmet vänder sig till dem som befinner sig i det postdoktorala molnet. Det vill säga i en osäker tid, då de hela tiden måste hitta nya finansiärer. Vi vill visa vad som är möjligt och även visa på karriärvägar utanför universitetet. Merparten kommer inte att ges möjlighet att stanna kvar hos oss, säger Åsa Thormählen, internationell HR-koordinator.

Programmet genomförs online och tjänsten köps av ett australiensiskt företag. Det innehåller seminarier och det finns också möjlighet till individuell rådgivning. Som komplement genomför man även workshops och seminarier både för doktorander och för postdoktorer, bland annat på temat internationell mobilitet eller hur man lyckas med att bli publicerad.

–Vi ser det som ett förebyggande arbete under hela doktorandtiden. Onlineprogrammet är otroligt populärt och hittills har cirka 400 personer genomfört det, säger Åsa Thormählen,

Hon ser programmet som en viktig investering, även om deltagarna sedan lämnar Lunds universitet.

– Med lokala omställningsmedel har vi en fantastisk resurs som vi kan använda för att ge människor möjlighet att fatta välgrundade beslut rörande sin karriär. Sedan kan de göra karriär här eller åka ut i världen och berätta om Lunds universitet och om vårt fantastiska karriärprogram, säger hon.

Det märks att Åsa Thormählen brinner för sitt karriärprogram och hon menar att alla tjänar på om studenter, doktorander och forskare blir bättre på att fundera kring sin karriär. Flera andra universitet sneglar nu också på Lunds karriärprogram, bland annat Malmös universitet och Stockholms universitet.

–Om våra postdoktorer får det bättre utanför akademien ska vi förstås berätta om vilka vägar som finns. Karriärprogrammet gör även tillvaron inom akademin mer överskådlig för dem som stannar kvar. Då kan våra medarbetare lägga sin värdefulla tid på forskning, undervisning och samverkan istället för att oroa sig inför framtiden, säger hon.

Evalena Moser är ordförande för Fackförbundet ST vid Lunds universitet och säger att det finns en samsyn om att använda medlen för sådant som stärker de anställda och gynnar verksamheten på sikt.

–Vi har en vilja att lyfta oss och se framåt. Även om en viss insats inte riktas specifikt till våra medlemmar kan det ändå vara något som är bra för oss alla i slutändan. Vi har valt att behålla kravet på konsensus i vårt avtal, vilket jag tycker är bra, eftersom det får oss att se de större perspektiven, säger hon.

Beslut om lokala omställningsmedel tas i den partsgemensamma gruppen, där man både tar in förslag från avdelningen för kompetensförsörjning, från enskilda institutioner och diskuterar egna idéer utifrån vilka behov verksamheterna har.

–Vi har ett öppet förhållningssätt så länge insatserna är förebyggande och långsiktiga. Det kan både handla om karriärprogram, kompetensutveckling eller kompletterande insatser för ett längre arbetsliv, säger Evalena Moser.

Carina Järvenhag

 

Det här är lokala omställningsavtal:

• 0,3 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma avsätts för detta.

• Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.

• Bygger på en

 långsiktig planering av omställningsåtgärder.

• Ska stödja arbetslinjen och ett långt arbetsliv.

• Ska både stödja verksamheten och utveckla individen.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp