3:59
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Läkemedelsverket arbetar proaktivt med digitalisering

Lokala parter tog fram ett nytt avtal om lokala omställningsmedel (LOM) för att bättre kunna använda pengarna. Samtidigt identifierades både kortsiktiga och långsiktiga omställningsbehov.

Ett sådant är den pågående digitaliseringen – här blev en konkret lösning att anställa två digitaliseringscoacher. I den här filmen berättar några medarbetare på Läkemedelsverket om vad digitaliseringscoacherna har betytt för myndigheten på kort och lång sikt.