Katarina Zetterkvist

Lantmäteriet - Workshop blev avstamp för proaktivt arbete

Lantmäteriet genomförde workshop för omställning digitalt och med egna facilitatorer. Dagen blev ett avstamp för ett mer målmedvetet och proaktivt arbete med lokala omställningsmedel. I dag finns ett nytt lokalt omställningsavtal på plats och en samsyn mellan fack och arbetsgivare om vart man är på väg.

Lantmäteriet genomförde workshop för omställning digitalt med deltagare både från ledningsgruppen och från de fackliga organisationerna ST inom Lantmäteriet och Lantmäteriakademikerna, SACO.

–Vi hade konstaterat att vi arbetade alltför reaktivt med LOM och att medel samlades på hög. Både vi från fackens sida och HR var överens om att vi måste ta oss tid för att komma igång med omställningsarbetet. Efter workshoppen kommenterade en representant från HR, nästan förvånat, hur samspelta vi var, säger Jeanette Norman, lokal ordförande för ST.

Under workshoppen identifierades bland annat de omvärldsfaktorer med störst inverkan på Lantmäteriets verksamhet de närmaste åren. Ganska snart utkristalliserade sig fyra prioriterade områden: ledarskap, effektiva team, digitalisering och kundbemötande.

Workshoppen gav också grunden för att utveckla ett nytt lokalt omställningsavtal. Lantmäteriet har bildat en särskild omställningsgrupp med representanter från parterna som ansvarar för inriktning, kriterier och utvärdering av lokala omställningsmedel (LOM).

–Vi har skrivit om avtalet med fokus på omvärldsspaning och övergripande kriterier. Sedan finns en bilaga med prioriterade områden och aktiviteter, som ska uppdateras varje år. Vissa insatser blir en del av ordinarie kompetensutveckling, men ibland behöver vi skjuta till LOM för den extra skjutsen, säger Jeanette Norman.

Magnus Landgren, ordförande för Lantmäteriakademikerna, delar uppfattningen att det var hög tid för ett mer proaktivt arbetssätt vad gäller omställningsmedlen.

–Vi var väldigt sparsamma med att använda LOM och hade lagt medel på hög i väntan på en stor omställning, men det har också gjort oss reaktiva. Vi hade blivit en grupp som mest bedömde individuella ansökningar när någon höll på att förlora jobbet, säger han.

Han tycker att det bästa med workshoppen och arbetet efteråt är att de nu har kopplat omställningsmedlen till kompetensinventering och kompetensförsörjning.

–När man har identifierat vilken kompetens som behövs i dag och i morgon blir det tydligt vilka områden vi behöver jobba vidare med. Först när man har identifierat dessa teman kan man börja planera konkreta insatser. Vi jobbar till exempel vidare med digitalisering, men först måste vi definiera begreppet och veta hur det kommer att påverka oss, säger han.

Omställningsgruppen har även beslutat att arbeta med en strukturerad modell för utvärdering av alla insatser.

–Jag är väldigt glad över vårt strukturerade arbetssätt och vårt fokus på effekterna av insatserna. Då kommer vi också ifrån det här med mest individuella ansökningar och kan göra övergripande satsningar, säger Magnus Landgren.

I fokus för insatserna under nästa år står effektiva team och utvecklande ledarskap, berättar Katarina Zetterqvist, chef för HR-verksamheten, som också är mycket nöjd med det nya avtalet.

–Nu har vi fått till ett bra samarbete mellan fack och arbetsgivare. Det är mycket teamarbete hos oss och därför vill vi jobba vidare med effektiva team för att kunna utveckla vår verksamhet framåt. Vi vill även skapa ett hållbart arbetsliv och då är ledarskapet en avgörande faktor, säger hon.

Bland annat kommer alla chefer att gå en utbildning i utvecklande ledarskap. Insatserna finansieras dels inom ramen för ordinarie kompetensutveckling, dels av LOM.

–Workshoppen var guld värd eftersom den gav möjlighet till att zooma ut och se de större perspektiven.  Det gav oss möjlighet till dialog och till en samsyn. Min förhoppning är att lokala omställningsmedel ska finnas med som en naturlig del i vår verksamhetsutveckling. Så snart det sker en kompetensförflyttning ska vi se hur medlen kan användas, säger Katarina Zetterqvist.

Carina Järvenhag