15:08
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Livsmedelsverkets omställningsresa

På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt.

Omställning innebär en ökad anställningsbarhet

" Vårt uppdrag är utvecklas hela tiden - och då måste också våra medarbetare göra det. vår strävan är att våra medarbetare ska ha en kompetens som gör att man är attraktiv på hela arbetsmarknaden men att man tycker att jobbet hos oss är så roligt att man vill vara kvar. Att arbeta här ska vara ett aktivt val. Det ställer naturligtvis höga krav på både våra medarbetare och på organisationen. Vårt sätt att lösa det är genom att arbeta i effektiva team."

Eva Andersson, HR-chef och Maria Wigenius Sjöberg HR-strateg

Livsmedelsverket införde en ny teambaserad organisation 2015 och har använt lokala omställningsmedel för att stötta och vidareutveckla medarbetare och teamcehfer på myndigheten. De flesta teamen på Livsmedelsverket består av 8-10 medarbetare. Totalt har man idag cirka 50 team.

Syftet med den nya teambaserade omorganisationen var att:

  •  Att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap.
  • Öka kunskapen om hur team fungerar och hur jag som medarbetare kan bidra till ett moget team som ökar sin effektivitet och därmed sitt välbefinnande
  • Öka medarbetarnas anställningbarhet

I början av satsningen arbetade vi tillsammans med två externa konslter men har sedan dess arbetat med egna interna resurser så att vi själva äger kunskap och processer för att fortsätta stötta arbetet, säger Eva Andersson, HR-chef på Livsmedelsverket.

Kompetensutveckling och uppföljning en nyckel till framgång

För att stötta det nya arbetssättet genomfördes teamutvecklingsdagar för medarbetare och teamchefer. Arbetsgivaren och facket kom överens om att använda de lokala omställningsmedlen för att finansiera satsningen.

Satsningen omfattade:

  • Självskattningsinstrumentet GDQ som ger teamet en utgångspunkt för sitt utvecklingsarbete.
  • En heldag med genomgång av resultat och en överenskommen handlingsplan för teamet.
  • Digitalt stöd under 6 månader
  • Ny GDQ-mätning och en halvdags uppföljning och en ny handlingsplan.

Parallellt med detta genomfördes kompetensutveckling av teamchefer. Man fortsätter att arbeta kontinuerligt med att stötta den teambaserade organisationen och flera team är nu inne på sitt andra eller tredje varv av utbildningsinsatsen. 

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet och arbetar för säker mat och bra dricksvatten, pålitlig livsmedelsinformation och att främja bra matvanor. Man har cirka 600 medarbetare i Uppsala och runt om i landet. Verksamheten finansieras både genom anslag, bidrag och avgifter.

Programmet Hållbart arbetsliv

Genom tjänsten Effektiva team erbjuder Partsrådet ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Hos Effektiva team står arbetsgruppens roll för hållbart arbetsliv i centrum. Läs mer på Hållbart arbetslivs webb.

Ylva Disheden, områdesansvarig lokala omställningsmedel