Effektiva team enligt Susan Wheelan

IMGD är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 70-talet sammanställt tidigare teorier och studerat tusentals grupper. Modellen är den första som är vetenskapligt statistiskt belagd.

Vad är en grupp?

En grupp har gemensamma mål och uppgifter. En grupp träffas regelbundet. En grupp har gemensamt ledarskap. Storleken spelar roll. Det är svårt för grupper med mer än 14 personer att utvecklas till Steg 4.

Fem steg

IMGD beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen.

De olika stadierna är:

  1. Trygghet och tillhörighet
  2. Opposition och konflikt
  3. Tillit och struktur
  4. Effektivitet.

Team 4 är de som agerar mest effektivt och med högst produktivitet, oavsett bransch. Varje steg har sina specifika frågeställningar som behöver hanteras. Steg 2 är det mest kritiska stadiet och många grupper riskerar att fastna där om de inte hanterar den konkurrens och de konflikter som kan uppstå. Endast ca 15 procent av alla grupper når steg 4.

GDQ

GDQ, Group Development Questionnarie, är en vetenskapligt bevisad metod för att mäta gruppers effektivitet. GDQ består av 60 frågor som varje medlem i en grupp får besvara. Svaren vägs samman och resultatet talar om i vilken fas i utvecklingsmodellen en grupp befinner sig och hur effektiv den är.

Teambook

Teambook är ett digitalt stöd för att följa och stötta de beteendeförändringar som en arbetsgrupp har bestämt sig för att göra. Syftet är att förändringen blir långsiktig och hållbar. (www.teambook.se)

Avgörande för utveckling

  • Gemensamma mål
  • Effektiva strukturer
  • Öppenhet
  • Viljan hos medlemmarna att anta ledarfunktioner och viljan hos ledaren att delegera dessa funktioner.

Källa:  Susan A. Wheelan Att skapa effektiva team

Tillbaka till hur gör andra?

Susanna Hammarberg, Trygghetsstiftelsen