Martin Zackrisson Klaar

Han vill bidra till förändring för fler

"Jag brinner verkligen för frågor om mångfald och inkludering som jag även fick möjlighet att jobba med inom Kriminalvården. Nu vill jag bidra till förändring för fler företag, myndigheter och organisationer."

Jag ringer upp Martin Zackrisson Klaar efter en omtumlande helg, då han gifte sig i Marstrands kyrka inför barn och bonusbarn, exfruar, föräldrar, syskon och vänner. Han beskriver själv upplevelsen som en ”enda stor kärleksbomb” i ett långt inlägg på Linkedin.

– Jag brukar inte vara så personlig på Linkedin, men jag gjorde ett undantag för att bröllopet var ett sådant fint exempel på mångfald och inkludering. Det är långtifrån självklart ens år 2022 att acceptera att två män gifter sig. Samtidig finns det hopp! Jag tror att vi tillsammans kan skapa förändring, både privat och på våra arbetsplatser, säger han.

Därför har han sagt upp sig och startar eget efter 21 år och 8 månader inom Kriminalvården, där han senast arbetade som chef för rekryterings- och bemanningsenheten och även har varit chef för kompetensförsörjningsenheten och ställföreträdande HR-direktör.

Ansvarig för lokala omställningsmedel

En viktig pusselbit i Kriminalvårdens förändringsarbete har varit lokala omställningsmedel (LOM). Från 2016 var Martin Zackrisson Klaar ansvarig för LOM på Kriminalvården och byggde upp en intern organisation och process som gjorde att medlen började användas mer proaktivt och i mycket större omfattning. LOM har bland annat använts till utbildningar för sjuksköterskor, för att HBTQ-certifiera anstalter och för att stötta omställning för yrkesgrupper när ny lagstiftning har förändrat deras arbete.

–  Vi satte en person på halvtid för att jobba med de här frågorna. Vi krokade arm med de fackliga parterna och bestämde tillsammans hur medlen skulle användas lokalt i myndigheten. Vi ändrade namnet till förändringsbidrag och förenklade ansökningsprocessen. 2016 beviljades mindre än en miljon, men redan 2017 var uppe i 7 miljoner. År 2019 beviljades sedan mer än 23 miljoner, säger Martin Zackrisson Klaar.

En återkommande kritik mot LOM är annars att medlen används i för liten omfattning och samlas på hög hos myndigheterna. Det är omkring 300 miljoner årligen som avsätts i lokala omställningsmedel av statliga myndigheter.

– Det måste finnas en tillit mellan fack och arbetsgivare. Då går det att åstadkomma förändring och nyttja pengarna, i stället för att bygga upp en buffert. Blanda inte ihop LOM med det vanliga fackliga arbetet. Låt det här få vara ett eget avtal och en egen process, säger Martin Zackrisson Klaar och fortsätter:

– De myndigheter som satsar och tar tag i frågan om omställning och inkluderar medarbetarna får på köpet en bättre ”employer branding”. Det vill säga att medarbetarna känner stolthet, presterar bättre och blir ambassadörer för sin arbetsplats.

Rusta för att möta nya förutsättningar

Han menar att alla hela den svenska arbetsmarknaden måste rusta sig för att möta nya förutsättningar och att vi redan står inför en kompetensförsörjningskris.

– Vi måste tänka nytt både kring hur vi behåller och utvecklar nuvarande medarbetare, och hittar nya personer att anställa. Vi måste tänka mer inkluderande kring möjliga personer att anställa och kring anställningskrav, utan att rucka på kompetensen. Arbetsgivare som jobbar aktivt med inkludering och mångfald står helt enkelt bättre rustade inför omställning och för att klara kompetensförsörjningen.

Carina Järvenhag

Martins fem bästa tips för att använda lokala omställningsmedel:

  • Fack och arbetsgivare måste tillsammans komma överens om hur man vill nyttja medlen.
  • Skriv ett lokalt avtal som ses över årligen – och skilj det från det övriga fackliga arbetet.
  • Bestäm tillsammans hur processen ska ut, till exempel vem som får ansöka, hur ansökan går till och hur besluten fattas.
  • Våga testa! Kör en pilot och se hur era idéer fungerar i verkligheten.
  • Satsa på kommunikation internt så att medarbetare och chefer enkelt förstås avtalet och processen.

Det här är lokala omställningsavtal:

  • 0,3 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma avsätts för detta.
  • Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.
  • Bygger på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.
  • Ska stödja arbetslinjen och ett långt arbetsliv.
  • Ska både stödja verksamheten och utveckla individen.