Parterna vill se proaktiva insatser

Arbetsgivarverket, Saco-S, och OFR/S,P,O var på plats på Trygghetsstiftelsen inspirationsdag. Parterna svarade på en rad frågor om varför och hur man ska använda de lokala omställningsmedlen.

 Varför behövs både ett centralt och ett lokalt avtal?

Mats Eriksson, Saco-S:

–För att vi ska kunna ta hand om hela omställningskedjan. Med två avtal blir det tydligt vad som är parternas ansvar och vilka delar i det som Trygghetsstiftelsen svarar för. Med det lokala avtalet kan vi vara proaktiva och anpassa oss efter förutsättningarna på varje arbetsplats. Eftersom avtalet ska bidra till långsiktigt omställningsarbete måste alla ta ställning till vad det innebär för oss på vår arbetsplats.

Varför är det viktigt att använda sig av de lokala omställningsmedlen?

Ken Johansson, Arbetsgivarverket:

–Utveckling av medarbetare med hjälp av lokala omställningsmedel möjliggör både arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Att skapa möjligheter till proaktiva åtgärder är bakgrunden till att vi förhandlade fram ett förändrat centralt avtal om lokala omställningsmedel. Vi kan inte enbart vara reaktiva och vänta tills vi befinner oss i en situation med övertalighet.

Vilka aktiviteter kan medlen användas till?

Matilda Nyström, Arbetsgivarverket:

– Det viktigaste är att pengarna får jobba. Det är viktigare att bejaka olika aktiviteter, i stället för att peka på vad medlen inte får användas till.

Mats Eriksson, Saco-S:

–Lås inte fast er vid vissa aktiviteter, utan tänk brett vad omställning innebär för er. Vilka nyckelord ska ni utgå från och varför? Sedan börjar ni ta fram aktiviteter utifrån det.

Ken Johansson, Arbetsgivarverket:

–Här gäller att tänka proaktivt, inte reaktivt. Sedan är det arbetsgivarens syn på omställningsbehovet som är utgångspunkten.

Varför har den tidigare konsensusparagrafen tagits bort?

Evalill Tagesson, OFR/S,P,O:

–Det är viktigt att pengarna används så att man får snurr på verksamheten. Det finns en risk att en konsensusparagraf är ett hinder för detta.

När ska omställningsmedel användas och när borde arbetsgivaren betala?

Ken Johansson, Arbetsgivarverket:

–Man ska inte fastna i frågan om vem som ska betala för vad, eftersom omställning är något som sker här och nu. All kompetensutveckling syftar till att utveckla individen och verksamheten och är i sig något bra.

Evalill Tagesson, OFR/S,P,O:

–Det finns en facklig grundtanke om att det är arbetsgivaren som ska betala för medarbetarnas kompetensutveckling, men det får inte hindra arbetet med lokala omställningsmedel. Om vi sitter och låser varandra kommer pengarna inte till nytta och det blir kanske ingen kompetensutveckling alls.

Carina Järvenhag, frilansjournalist