SGU

SBU - En vitamininjektion i yrkeslivet

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, erbjöd sina medarbetare att gå ett karriärkompetensprogram. Och gensvaret blev mycket positivt. Alla som gjorde programmet är nöjda eller väldigt nöjda med insatsen. 70 procent anser att det kommer att bidra positivt till deras karriärutveckling.

Startskottet för satsningen på ett karriärkompetensprogram var att SBU genomförde en pilot av Trygghetsstiftelsens workshop för omställning. Deltog gjorde både representanter för arbetsgivare och fackförbund.

Något som framgick under workshoppen var kompetensförsörjningen som en viktig faktor för framtida omställningsbehov. Det vill säga hur man ska finna rätt kompetens till rätt plats i en tid då samhällsförändringar sker i allt snabbare takt. Därför skrev SBU ett avtal med Karera om ett program för karriärutveckling.

En av dem som deltog i workshoppen och också tog tillfället i akt att efteråt gå en HR-utbildning är Jessica Tell, tidigare ordförande för ST.

–Avtalet med Karera blev en direkt effekt av att vi genomförde workshoppen. Både möjligheterna till karriärutveckling och att samtala med en coach samt utbildningstillfällena har varit väldigt uppskattade av alla som har deltagit, säger hon.

Karriärkompetensprogrammet genomfördes hösten 2019. Antalet platser var begränsade och därför ville SBU få med medarbetare från så många olika avdelningar som möjligt. 

En av dem som nappade på erbjudandet var projektadministratören Elisabeth Gustafsson.

–Då hade jag jobbat på SBU i tio år och jag ville ta reda på vilka mina drivkrafter är för att kunna göra ett bra jobb, säger hon.

Programmet inleddes med två gemensamma workshops med fokus på kompetens och karriärvägar. Sedan följde tre individuella karriärsamtal, inklusive möjligheten att göra en personlighetsprofil och få återkoppling på den.

–Det var bra att få göra en kartläggning om sig själv och det blev något av en ögonöppnare över vad jag själv vill göra. Jag vill fortsätta att utvecklas i min karriär och göra nya saker, men det behöver inte betyda att byta jobb eller att avancera uppåt, säger Elisabeth Gustafsson.

Hon berättar att programmet har lett till konkreta förändringar för hennes egen del. Det senaste året har hon fått delvis nya arbetsuppgifter och hon arbetar numera på kommunikationsavdelningen. 

–Jag tog upp att jag vill göra nya saker med min chef i nästa medarbetarsamtal. Och eftersom jag har en väldigt lyhörd chef fångades det upp. Vad som händer efter programmet hänger mycket på en själv och det beror också på om det finns möjligheter till utveckling inom organisationen, säger Elisabeth Gustafsson.

Alla som gick karriärkompetensprogrammet svarade efteråt att deras nästa medarbetarsamtal skulle bli bättre eftersom de tydligare kunde beskriva vad de vill.  70 procent ansåg också att det kommer att bidra positivt till deras karriärutveckling. 

Maria Ahlberg arbetar också som projektadministratör på SBU och även hon är mycket nöjd med karriärkompetensprogrammet.

–Jag hade just kommit tillbaka från barnledigheten när vi fick det här erbjudandet. Jag kände att jag stod och stampade litegrann så för min del var det perfekt tajmning, säger hon.

Maria Ahlberg uppskattade särskilt de individuella samtalen som bland annat gav möjlighet att se över sina egna styrkor och svagheter samt att sätta upp kort- och långsiktiga mål.

–En direkt effekt av programmet är att jag vågade be om mer ansvar och gick upp från 75 procent till heltid. Jag kände mig redo för det mentalt. Jag fick verkligen en nytändning och det är väldigt roligt att jobba i dag. Hela upplägget var som skräddarsytt för mig, säger Maria Ahlberg och tillägger:

–Mitt råd är att karriärprogram borde ske på varje myndighet. Det är viktigt för alla att se över var man befinner sig i sin karriär och det här blir en vitamininjektion. Det behövs också en lyhörd chef som tar frågorna vidare.

Elin Lundstedt, GD-sekreterare på SBU, kan också rekommendera programmet.

–Det kan finnas en uppfattning om att man går ett karriärprogram för att byta jobb, men för mig handlar det främst om att utveckla sig själv. Det är en möjlighet att våga tänka på andra sätt för att bredda sig själv, vilket utvecklar både dig själv och arbetsplatsen. Något jag uppskattar med SBU är att man tar personalfrågor på allvar, säger hon.

Karin Coster, administrativ chef och personalchef, berättar att hittills har tolv medarbetare gått karriärkompetensprogrammet och att hon hoppas på en fortsättning.

Vi bestämde att vi skulle erbjuda det till en mindre skara eftersom det var viktigt att det uppstod förtrolighet i gruppen. Tanken var att vi skulle erbjuda det igen om det föll väl ut, säger hon.

Karin Costers förhoppning är att det blir en ny omgång redan i höst eller under våren 2022. Beslut om genomförande fattas tillsammans med de fackliga representanterna eftersom karriärkompetensprogrammet finansieras med lokala omställningsmedel.

 Jag tycker att det finns många fördelar med att erbjuda ett sådant här program. Det finns tyvärr en rädsla att arbetsgivaren vill att man ska bort från sitt arbete, och visst kan det vara ett resultat ibland. Men i första hand är det viktigt att man som arbetstagare får verktyg för att fundera över vad man vill med sitt yrkesliv och göra det som skänker glädje och ger energi, säger hon.

Annika Brobjer, vd för Karera, säger att proaktiv karriärplanering är något som både arbetsgivare och medarbetare kan dra nytta av.

–Gemensamt för dem som har genomgått en karriärplanering är att de får en bredare syn på sitt eget bidrag till organisationen. Ofta blir man mer medveten om sina förtjänster och sätter ett högre värde på sina kunskaper. Den här ökade tydligheten gör det i sin tur lättare för arbetsgivaren att kunna erbjuda stimulerande arbetsuppgifter, säger hon.

 

Carina Järvenhag

 

Mer om lokala omställningsmedel:

  • Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,2 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. 
  • Varje myndighet har stor frihet att besluta om vad medlen används till, bara parterna har tecknat ett lokalt avtal.
  • Ska både bidra till verksamheten och utveckla individen.