Sverige bäst i världen på omställning

I ett internationellt perspektiv är Sverige världsbäst på omställning. Det visar en stor undersökning från OECD. Det beror i sin tur på att de svenska omställningsavtalen är effektiva, permanenta och flexibla, enligt Lars Walter.

 
På Trygghetsstiftelsens inspirationsdag om lokala omställningsmedel tog Lars Walter, forskare vid Göteborgs universitet, med åhörarna på en historisk resa med internationella utblickar. Snabbt slog han fast att det svenska omställningssystemet är världsunik och att det har sina rötter i varvskrisen i hans egen hemstad, Göteborg.

–Varvskrisen har präglat den svenska synen på omställning. Där och då blev det tydligt att Sverige är ett litet och öppet land, som är beroende av sin export. Vårt sätt att hantera omställningar är genom uppsägningar. Samtidigt som vi ger stöd åt enskilda så att de kan ställa om sig och gå vidare till mer högproduktiva branscher, säger Lars Walter.

Andra resultat blev att staten sedan 1970-talet har bedrivit en aktiv arbetsmarknadspolitik och att det i dag finns ett 15-tal olika omställningsavtal och ett 10-tal olika organisationer, varav Trygghetsstiftelsen är en.

–Trots att omställningsorganisationerna har olika arbetsmetoder, villkor och målgrupper är utfallet rimligt lika – det är häftigt! Slutsatsen är att de är väldigt duktiga på att leverera resultat.

I snitt får över 80 procent av anställda som omfattas av ett omställningsavtal ett nytt arbete inom ett år, vilket är häpnadsväckande bra siffror internationellt sett.

Andra sätt att hantera omställning som lönedumpningar, permitteringar eller att tidigarelägga pensionerna är inte alls lika effektiva som den svenska modellen, enligt Lars Walter.

–Alla de andra åtgärderna har negativa bieffekter både för arbetsmarknaden i stort och för de enskilda individerna, säger han.

Han hoppas att hans slutsatser ska inspirera fler myndigheter till att använda sina lokala omställningsmedel. I dagsläget är en stor del av medlen outnyttjade.

–Jag hoppas att fler kommer att använda medlen proaktivt. Som jag ser det kan lokala medel användas för att förebygga framtida övertalighet. Och om myndigheterna jobbar mer aktivt med kommande omställningsbehov får de en mycket större verktygslåda än enbart uppsägningar. Då kan de till och med designa sina egna verktyg, säger Lars Walter.

Carina Järvenhag, frilansjournalist

Tips – använd lokala omställningsmedel så här:

  • Arbeta proaktivt och förebyggande utifrån era egna förutsättningar.
  • Hitta en ny roll för din organisation.
  • Kompetensutveckla för att förebygga framtida övertalighet.
  • Bygg upp en ekonomisk buffert för att hantera nya strukturer, till exempel digitalisering.
  • Gör insatser för att hjälpa medarbetare att hitta anställningar utanför den egna myndigheten.