Hållbart arbetsliv stöttar omställning

Hållbart arbetsliv och omställning stod på programmet när Partsrådet och Trygghetsstiftelsen bjöd in Myndighetsnätverket i Sundsvall till halvdagsseminarium.   - 300 miljoner avsätts varje år av statliga myndigheter till lokala omställningsmedel, men bara en bråkdel används, säger Ylva Disheden från Trygghetsstiftelsen.

Myndighethetsnätverket stöder samverkan mellan myndigheter i Sundsvallsregionen. På plats var drygt 40 personer. bland annat från Bolagsverket, Statens Tjänstepensionsverk (SPV), CSN och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, både fack och arbetsgivare var representerade.

Emilia Liljefrost från Partsrådet inledde med att beskriva dagens utmaningar i arbetslivet; digitaliseringen, demografin (vi blir äldre) och en allmänt ökad komplexitet.

–Vi finns här för att möta dessa förändringar i arbetslivet. Tanken med vårt nya program hållbart arbetsliv är just främja ett längre och bättre arbetsliv varje dag inom den statliga sektorn, säger hon.

Inom programmet finns flera olika tjänster och den mest populära är att fånga tidiga tecken på stress.

–Hittills har 42 myndigheter avropat tjänster inom Hållbart arbetsliv, men eftersom det finns 240 myndigheter i Sverige finns en del kvar att göra. Tänk också på att för samtliga tjänster går det att använda lokala omställningsmedel för att nå vidare, säger Emilia Liljefors.

Därmed bollade hon över till Ylva Disheden från Trygghetsstiftelsen som berättade att många myndigheter upplever det svårt att kommunicera kring lokala omställningsmedel.

–Tydligt i det nya avtalet är att myndigheterna helt och hållet själva bestämmer över sina lokala omställningsmedel.  Det gäller både kommunikation kring och innehållet i insatserna. Det finns en stor frihet att använda medlen så länge åtgärderna stödjer omställning och ett långt arbetsliv, säger hon.

När det blev dags för gruppdiskussioner var det tydligt att fler myndigheter skulle vilja jobba mer proaktivt med sina lokala omställningsmedel, men att få gör det i dag.

Cecilia Hallstensson, HR-utvecklare på SPV efterfrågade fler konkreta tips på hur man kan nyttja lokala omställningsmedel.

–I dag jobbar vi väldigt lite med avtalet, men det ska bli ändring på det nu. Det första steget är att på ett begripligt sätt kommunicera till våra medarbetare vad lokala omställningsmedel innebär och hur dessa pengar kan användas. Jag blev väldigt inspirerad av informationsfilmen från Kriminalvården som visades här. Kanske kan vi göra något liknande hos oss, säger hon.

Cecilia Hallstensson tycker att dagen gett både inspiration, energi och nya kontakter.

–Jag ser bara möjligheter med lokala omställningsmedel. Det är som en fantastisk godispåse där man kan plocka olika delar utifrån myndighetens och medarbetarnas behov.

Daniel Granath är avdelningsordförande för ST på SPV. Även han ser möjligheter att använda lokala omställningsmedel mer proaktivt.

–Just nu går vi till exempel från stordatormiljö till en Windowsmiljö, samtidigt som vi testar robotisering av vissa arbetsmoment. Det är ett läge då medlen skulle kunna användas. Sedan måste man alltid diskutera var gränsen går mellan vanlig kompetensutveckling som arbetsgivaren ska erbjuda och särskilda insatser för att utveckla hela verksamheten.

Daniel Granath hade också gärna haft mer tid för gruppdiskussioner.

–Det är alltid givande att ta del av andras lärdomar och erfarenheter. I övrigt har det varit bra programpunkter, säger han.

Även Charlotta Söderbergh, HR-chef på Bolagsverket, uppskattar möjligheten att få höra hur andra myndigheter har jobbat.

–Däremot tycker vi att det hade varit en fördel att sitta med sin egen myndighet under diskussionen om hur lokala omställningsmedel kan användas. Även om det alltid är intressant att höra hur andra arbetar, säger hon.

Skribent Carina Järvenhag

Mer om lokala omställningsmedel:

• Det nuvarande avtalet gäller från 1 januari 2015.

• Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel.

• Det är arbetsgivaren som ansvarar för att medlen används enligt avtalet.

• Pengarna har använts till insatser som t.ex. långsiktig kompetensutveckling, karriärväxling eller att på andra sätt öka de anställdas förutsättningar för ett längre arbetsliv.