Tullverket fick tips av Kriminalvården

Ett bra sätt att komma vidare i arbetet är att nätverka. Tullverket tog kontakt med Kriminalvården för att ta del av deras erfarenheter.

Kriminalvården gjorde en medveten satsning för att använda en större del av sina lokala omställningsmedel (LOM) – en satsning med mycket gott resultat.
I slutet av november 2019 träffades de två myndigheterna för ett eget erfarenhetsutbyte.

En dubblering av antalet ansökningar och en mycket större andel ansökningar som beviljas. Det är några av resultaten när Cathrine Söderberg från kriminalvården summerar sina två år som ansvarig för lokala omställningsmedel på halvtid.

–Vi har satsat mycket på information och kunskapsspridning. Det är svårt att sälja in lokala omställningsmedel när ingen vet att de finns, berättar hon inför en grupp med HR-specialister och fackliga representanter på Tullverket i Stockholm.

Det är Gunnel Frost Danielsen, HR-specialist på Tullverket, som har tagit initiativ till mötet med Kriminalvården.

–Vi vill komma igång med att arbeta mer proaktivt med omställning och använda en större del av våra medel. Därför är det intressant att höra vilka slutsatser Kriminalvården har dragit av sitt omställningsarbete. Det finns ju flera paralleller mellan våra verksamheter, säger hon.

En av de första sakerna Cathrine Söderberg gjorde var att döpa om medlen till förändringsbidrag, eftersom det är vad det handlar om. Sedan satsade hon på paketering och information, bland annat i form av en animerad film.

–En framgångsfaktor är att det finns en gemensam ansats hos fack och arbetsgivare att vi verkligen vill att pengarna ska användas. Vi har också förenklat sökförfarandet och anpassat informationen för att nå chefer i farten, säger hon.

Hittills i år har det kommit in 106 ansökningar och 80 projekt har beviljats. Totalt för året har cirka 18 miljoner kronor använts till bland annat växeltjänstgöring, karriär- och utvecklingscoachning, kompetensutveckling, mentorskap och handledning.

Joachim Danielsson, styrelseledamot för ST inom Kriminalvården, säger att inställningen är att det inte ska finnas något hinder för en god idé, så länge den bidrar till att långsiktigt utveckla medarbetarna och verksamheten.

–Det viktiga är att vi ser till mervärdet som vi ger våra medarbetare. Sedan måste man våga ta diskussionerna när de dyker upp, säger han.

Carina Järvenhag

 

Mer om:

• Årligen avsätts 300 miljoner kronor av statliga myndigheter i lokala omställningsmedel (LOM).

• På många arbetsplatser samlas pengarna på hög.

• Trygghetsstiftelsen arrangerar bland annat erfarenhetsutbyten och föreläsningar för att ge inspiration och kunskap för hur medlen kan användas.