Länsstyrelsen Stockholm testar den nya omställningsworkshopen

Länsstyrelsen Stockholm var Trygghetsstiftelsens andra pilot när den nya workshop testades. På tre timmar gick man från omvärldsanalys till konkreta förslag.

I början av sommaren gjordes en första pilot med Bolagsverket och nu är det sex deltagare från Länsstyrelsen i Stockholm som får prova på Trygghetsstiftelsens workshop.
–Det är viktigt att ni ger feedback efteråt så att vi kan skruva på innehållet och göra det ännu bättre, säger Anna Gullstrand, digital expert och facilitator som har tagit fram konceptet.

Från i höst ska alla intresserade myndigheter kunna ladda ner den färdiga workshopen från Trygghetsstiftelsens hemsida. Målet är att den ska stötta landets myndigheter i att använda sina lokala omställningsmedel på ett mer effektivt sätt.
–Många vill använda en större del av sina medel, men vet inte riktigt hur. Vi hoppas att vår workshop ska leda till en kreativ process som i slutändan leder till fler konkreta aktiviteter, säger Ylva Disheden, ansvarig för lokala omställningsmedel, som var på plats för piloten.

Sedan följer en intensiv eftermiddag där deltagarna, som både representerar arbetsgivaren och facket, går från det stora perspektivet till den egna organisationen.

Man börjar med att lista faktorer i omvärlden som påverkar den egna myndigheten. Några exempel är digitalisering, regeringsbeslut, migration och samhällsförändringar som elavbrott, bränder eller översvämningar.

Efter att ha sorterat dessa i olika områden är det dags att titta på hur dessa förändringar kan påverka den egna organisationen. En slutsats är att digitaliseringen såväl leder till ökade krav på säkerhet internt som nya önskemål från kunderna. Det ställer också krav på kunskapsöverföring och kompetensutveckling.

Gruppen listar också förslag på insatser som skulle kunna finansieras av lokala omställningsmedel. Här nämns bland annat säkerhetsutbildning för alla medarbetare och ett projekt som ser över alla processer inom myndigheten.
–Vi behöver bland annat se över hur vi bereder ett ärende. En annan utmaning är personalomsättningen och karriärmöjligheter inom myndigheten säger Lisa Palmér, planhandläggare och vice ordförande ST.

Slutligen samlas gruppen i en ring och berättar vad de har fått ut av dagen. En slutsats är att det är nyttigt att höja blicken.
–Om vi är överens och om insatserna utvecklar verksamheten och våra medarbetare kan vi nästan göra vad som helst med våra lokala omställningsmedel, säger Mia Lindström, länsassessor och ordförande SACO-S.

Carina Järvenhag

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp